Atominium Specialist Translation Agency - Maj, 2016

Szukaj

Posty RSS

Komentarze RSS

 

Posty od Maj, 2016

Anna Wierzbicka – najbardziej znana polska językoznawczyni

20 maja

Anna Wierzbicka urodziła się w Warszawie niedługo przed wybuchem II wojny światowej, wczesne dzieciństwo spędziła w obozie pracy w Hameln. W 1954 roku (w wieku 16 lat) rozpoczęła naukę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu dyplomu kontynuowała swoją pracę naukową w Instytucie Badań Literackich PAN. W 1972 roku wraz z mężem wyjechała do Australii, [...]Więcej
 
Atominium © www.atominium.com