Szukaj

Posty RSS

Komentarze RSS

 

Tłumaczenia = Hobby

wrz 04

W świecie pełnym multimediów oraz ogólnej dostępności Internetu wiele osób rezygnuje z kina i spędza czas przed monitorem swojego komputera oglądając filmy oraz słuchając muzyki. W  jaki sposób powiązani są z tym tłumacze? To właśnie dzięki nim zwykły użytkownik może poznać słowa ulubionej piosenki lub obejrzeć kolejny odcinek serialu.

Spory czas temu dotarła do nas informacja, że największa baza napisów http://napisy.org została zamknięta,a jej właścicielom zarzucono łamanie praw autorskich.Niestety, ucierpieli także na tym sami tłumacze, którzy traktowali to jako hobby.

„[...] Jest nas, tłumaczy-hobbystów, wielu. Mamy różne pasje, cele, zainteresowania. Różnimy się płcią, wiekiem, doświadczeniem zawodowym, przekonaniami i wyznawaną religią. Przynależymy do różnych grup społecznych. Są wśród nas również osoby niepełnosprawne. Łączy nas jedno – bezgraniczna miłość do filmów.[...]”

tłumaczenia_kraków

Należy przypomnieć, że tłumacze nie otrzymywali wynagrodzenia za tak wykonane tłumaczenia.  Robili to całkowicie za darmo dla całego społeczeństwa. Cóż, w dzisiejszych czasach trudno o bezinteresowność. Dzięki tłumaczom z napisy.org oraz dostępności do Internetu osoby z mało zurbanizowanych terenów mogły obejrzeć film ( ściągnąć , kupić , VOD ) oraz pobrać do niego polskie napisy. Bez napisów wiele z wartościowych filmów nie zostałoby obejrzanych a jeśli nawet, to dany film mógłby być źle zinterpretowany, a tego żaden scenarzysta i reżyser nie chciałby doświadczyć.

„Naszym celem jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom nie władającym językiem obcym w sposób niezbędny do pełnego zrozumienia oglądanego filmu, ale i tym, które mają problemy z obejrzeniem nawet w pełni legalnych kopii. Znamy niejedną osobę, która nie ma możliwości obejrzenia filmu z przyczyn od niej niezależnych. Z naszych „usług” korzystają m.in. osoby głuchonieme, pozbawione możliwości zrozumienia filmu ze ścieżką dźwiękową czytaną przez lektora, czy też niedowidzące, o których dystrybutorzy zdają się nie pamiętać – jedyną pomocą dla tych osób są nasze tłumaczenia, które mogą dzięki rozwojowi Internetu i technologii dostosować do swoich potrzeb, choćby przez zmianę wielkości wyświetlanej podczas emisji filmu czcionki.”

Dzięki napisom film trafia do szerszej publicznosci wbrew pozorom zwiększając dochody dystrybutorów i producentów. Rozwój powinien być priorytetem dla ludzkości. Tak więc, jeśli producenci nie dostarczają profesjonalnych tłumaczeń panuje zasada „zrób to sam”. Atak na rozwój oraz edukację poprzez kinematografię jest większym przestępstwem w moim mniemaniu niż tłumaczenie napisów dialogowych. Sprawa nie dotyczy tylko napisów ale także i książek. Wiele z bestsellerów zanim pojawiło się na rynku polskim było tłumaczonych przez tłumaczy hobbystów oraz fanów. Przykładem może być książka „Harry Potter – Książe Półkrwi”. Gdy w sieci pojawiło się nieoficjalne tłumaczenie każdy fan od razu je pobrał i przeczytał.  Pomimo dobrego tłumaczenia każdy pragnął kupić tą książkę w księgarni w momencie pojawienia się oficjalnego przekładu. Na szczęście ataki na portale z napisami zostały zaprzestane i nadal zwykły użytkownik gdziekolwiek by się nie znajdował może korzystać z dobrodziejstwa Internetu oraz dziękować za bezinteresowność tłumaczy – hobbystów.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Promocja – język ukraiński

sie 26

194887331_d11059b296

To może podróż na Ukrainę?

W dniach od 17. sierpnia do 4. września 2009 r. mała namiastka – proponujemy 10% rabat na tłumaczenia w kombinacjach językowych polski-ukraiński oraz ukraiński-polski.*

W celu skorzystania z promocji prosimy wysłać e-mail na adres atominium@atominium.com lub odwiedzić nas przy ul. Krupniczej 12/7 w Krakowie.

* promocja nie obejmuje tłumaczeń uwierzytelnionych; promocja nie łączy się z innymi zniżkami; warunkiem skorzystania z niej jest powołanie się na kod oferty UA/2009/08 w momencie składania zlecenia.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Poszukiwani tłumacze języka niemieckiego! We are looking for native German translators!

sie 26

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na tłumaczenia języka niemieckiego, szczególnie w kombinacjach EN>GER oraz PL>GER, poszukujemy doświadczonych native speakerów języka niemieckiego mieszkających w Polsce.

Od tłumaczy oczekujemy wyższego wykształcenia oraz co najmniej dwóch lat zdobytego doświadczenia. W szczególności nawiążemy współpracę z osobami specjalizującymi się w dziedzinach: matematyka/statystyka, ekonomia/finanse, ale także z osobami doświadczonymi w tłumaczeniu tekstów ogólnych, technicznych, medycznych lub prawniczych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres  hr@atominium.com w tytule wiadomości podając kombinację językową, wolumen dzienny, stawkę za słowo oraz dziedziny specjalizacji (na przykład: PL>GER_XX stron_0.XX PLN_finanse).

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu drogą mailową.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

We are looking for native German translators!

Because of increasing request for German translations, especially from EN>GER and/or PL>GER we are looking for experienced native German speakers living in Poland.

Requirements for translators: each translator must have a university level degree or equivalent qualification and no less than two years experience in translation. We are interested in cooperation with those who are specialized in the area of mathematics/statistic, economy/finance but also with those who translate general, technical, medical or legal texts.

If you are interested in this job please send us your CV via email hr@atominium.com stating your language pair, capacity per day, your most competitive rate per word and area of specialty in the subject line (for example: EN>DE_XX pages_0.XXX PLN_finance)

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka estońskiego

sie 26

Poprzednio informowaliśmy Państwa o wymaganiach związanych z możliwością zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Stosownym uzupełnieniem tej informacji będzie decyzja Ambasady Estonii z dnia: 21.03.2008 o zaprzestaniu uwierzytelniania tłumaczeń z języka estońskiego oraz na język estoński. Z powodu braku na rynku tłumaczeniowym osób posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego języka estońskiego, na mocy Umowy Międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estonii (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 49) o wzajemnym uznawaniu dokumentów, możliwość ich uwierzytelniania została przekazana poszczególnym tłumaczom nie posiadającym statusu tłumacza przysięgłego (listę tłumaczy posiada Ambasada Estonii w RP).

Tłumaczenia, które wymagają uwierzytelnienia, można przedłożyć w Kancelarii Notarialnej wraz z oświadczeniem tłumacza pod przetłumaczonym tekstem, składając na tłumaczeniu podpis w obecności notariusza. Każdy Urząd musi respektować tak sporządzone dokumenty.

Dodatkowych informacji udziela Ambasada Estonii w Polsce. Adres poniżej:

Ambasada Estonii w Polsce

ul. Karwińska 1
02-639 Warszawa
tel. (22) 88 11 810
tel. (22) 88 11 811
fax (22) 88 11 812
e-mail: embassy@estemb.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

lip 22

Zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych – a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego – nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn
 
Atominium © www.atominium.com