Szukaj

Posty RSS

Komentarze RSS

 

Poszukiwani tłumacze języka niemieckiego! We are looking for native German translators!

sie 26

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na tłumaczenia języka niemieckiego, szczególnie w kombinacjach EN>GER oraz PL>GER, poszukujemy doświadczonych native speakerów języka niemieckiego mieszkających w Polsce.

Od tłumaczy oczekujemy wyższego wykształcenia oraz co najmniej dwóch lat zdobytego doświadczenia. W szczególności nawiążemy współpracę z osobami specjalizującymi się w dziedzinach: matematyka/statystyka, ekonomia/finanse, ale także z osobami doświadczonymi w tłumaczeniu tekstów ogólnych, technicznych, medycznych lub prawniczych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres  hr@atominium.com w tytule wiadomości podając kombinację językową, wolumen dzienny, stawkę za słowo oraz dziedziny specjalizacji (na przykład: PL>GER_XX stron_0.XX PLN_finanse).

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu drogą mailową.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

We are looking for native German translators!

Because of increasing request for German translations, especially from EN>GER and/or PL>GER we are looking for experienced native German speakers living in Poland.

Requirements for translators: each translator must have a university level degree or equivalent qualification and no less than two years experience in translation. We are interested in cooperation with those who are specialized in the area of mathematics/statistic, economy/finance but also with those who translate general, technical, medical or legal texts.

If you are interested in this job please send us your CV via email hr@atominium.com stating your language pair, capacity per day, your most competitive rate per word and area of specialty in the subject line (for example: EN>DE_XX pages_0.XXX PLN_finance)

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka estońskiego

sie 26

Poprzednio informowaliśmy Państwa o wymaganiach związanych z możliwością zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Stosownym uzupełnieniem tej informacji będzie decyzja Ambasady Estonii z dnia: 21.03.2008 o zaprzestaniu uwierzytelniania tłumaczeń z języka estońskiego oraz na język estoński. Z powodu braku na rynku tłumaczeniowym osób posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego języka estońskiego, na mocy Umowy Międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estonii (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 49) o wzajemnym uznawaniu dokumentów, możliwość ich uwierzytelniania została przekazana poszczególnym tłumaczom nie posiadającym statusu tłumacza przysięgłego (listę tłumaczy posiada Ambasada Estonii w RP).

Tłumaczenia, które wymagają uwierzytelnienia, można przedłożyć w Kancelarii Notarialnej wraz z oświadczeniem tłumacza pod przetłumaczonym tekstem, składając na tłumaczeniu podpis w obecności notariusza. Każdy Urząd musi respektować tak sporządzone dokumenty.

Dodatkowych informacji udziela Ambasada Estonii w Polsce. Adres poniżej:

Ambasada Estonii w Polsce

ul. Karwińska 1
02-639 Warszawa
tel. (22) 88 11 810
tel. (22) 88 11 811
fax (22) 88 11 812
e-mail: embassy@estemb.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

lip 22

Zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych – a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego – nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Promocja – język niemiecki

lip 17

Na ciepłe i słoneczne dni przełomu lipca i sierpnia wybraliśmy dla Państwa język niemiecki. Proponujemy 10% rabat na tłumaczenia pisemne w kombinacji językowej z polskiego na niemiecki i na odwrót. Niepoprawnie niskie ceny tylko w dniach 27.07.2009 – 14.08.2009 r.*

Zapraszamy do składania zleceń i zapytań: atominium@atominium.com


* promocja nie obejmuje tłumaczeń uwierzytelnionych; promocja nie łączy się z innymi zniżkami; warunkiem skorzystania z niej jest powołanie się na kod oferty DE/2009/08.


Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

Promocja – język rosyjski

lip 17

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z 10% rabatu na tłumaczenia pisemne zarówno z języka rosyjskiego, jak i na język rosyjski. Promocja obowiązuje w dniach 1.07. – 31.07.2009 r.*

Takiej okazji nie można przegapić!

Zapraszamy do składania zleceń i zapytań: atominium@atominium.com

* promocja nie obejmuje tłumaczeń uwierzytelnionych; promocja nie łączy się z innymi zniżkami; warunkiem skorzystania z niej jest powołanie się na kod oferty RU/2009/07.


Podziel się na:
 • Facebook
 • Wykop
 • Twitter
 • Blip
 • Digg
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Blogger.com
 • LinkedIn

 
Atominium © www.atominium.com