Podręcznik Biznes Kontakt z pewnością przyda się wszystkim wschodzącym gwiazdom biznesu, które swój wzrok kierują na rynki wschodnie. Część pierwsza publikacji składa się z trzech rozdziałów: „Rosja twoim partnerem ekonomicznym”, „Promocja towaru na rynku” oraz „Struktura i działalność firmy”. Materiał obejmuje aktualne problemy ekonomiczne i komercyjne, tematykę z zakresu prawa gospodarczego, reklam i marketingu. Opracowany został na podstawie autentycznych dokumentów rosyjskich. Zamieszczone w podręczniku dialogi oraz opisane sytuacje tematyczne są wzorowane na autentycznych sytuacjach, które mogą się przytrafić w Rosji przedsiębiorcy z zagranicy.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń