19 lutego eka-rtęć otrzymała nazwę Copernicium na cześć jednego z najwybitniejszych umysłów XVI wieku – Mikołaja Kopernika.

Copernicium19 lutego eka-rtęć otrzymała nazwę Copernicium na cześć jednego z najwybitniejszych umysłów XVI wieku - Mikołaja Kopernika.

Nazwa ta została nadana przez międzynarodową organizację IUPAC.

Pierwiastek został po raz pierwszy uzyskany w laboratorium GSI w Darmstadt w Niemczech poprzez strzelanie jonami cynku w ołowianą tarczę. Dokonał tego zespół naukowców, którym kierowali: S. Hoffman, V. Ninov i F. P. Hessburger 9 lutego 1996 roku

Informacja ta jest również interesująca ze względu na to, że Mikołaj Kopernik był tłumaczem poezji włoskiej.
Ponadto był mocno związany z miastem Kraków, ponieważ w latach 1491-1495 studiował na Akademii Krakowskiej wraz ze swoim starszym bratem.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń