Dziś nadszedł dzień wyczekiwany przez wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów – koniec roku szkolnego. Wydarzenie to przypada w podobnym okresie w różnych krajach, jednak w samym systemie edukacji występują wiele rozbieżności. Przyjrzyjmy się jak wygląda system oświaty w wybranych krajach europejskich.

Zacznijmy od Wielkiej Brytanii, w której rok szkolny rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia i trwa do końca czerwca. System edukacji obowiązkowej zakłada, że dzieci idą do szkół w wieku 5 lat i mogą zakończyć naukę w wieku lat 16. Następnym poziomem edukacji jest szkoła średnia, która trwa cztery lata, z których pierwsze dwa lata to nauczanie ogólne, a następne dwa to nauczanie zawodowe. Występuje literowa, ośmiostopniowa skala ocen od A do G (gdzie A stanowi stopień najwyższy) oraz U, gdy uczeń nie zdaje.

We Francji natomiast, rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu i kończy na początku lipca. Obowiązuje 10-cio letni obowiązek szkolny. Wiek rozpoczęcia przez dziecko edukacji jest zależny od decyzji podjętej wspólnie przez lekarza, psychologa, nauczyciela oraz rodziców. W praktyce większość dzieci rozpoczyna naukę w szkole w wieku 6 lat. Co ciekawe, francuscy uczniowie mają w podstawówce 3 dni wolne w tygodniu (w środę, sobotę i niedzielę) oraz więcej dni przeznaczonych na ferie szkolne. Oceny przyjmują wartości między 0 a 20, a 20 jest oceną najwyższą.

W Niemczech wszystkie dzieci muszą uczęszczać do szkoły przynajmniej 10 lat. Niemiecki system edukacji jest często obiektem krytyki, gdyż zarzuca się mu, że wybór szkoły często determinuje całą przyszłość dziecka. Uczęszczanie do przedszkola nie jest obowiązkowe, ale rodzice mają obowiązek płacić czesne. Szkoła podstawowa zaczyna się, gdy dziecko ma pomiędzy pięć i pół a sześć i pół lat – w zależności w jakim miesiącu się ono urodziło. Skala ocen jest sześciostopniowa, od 1 do 6, odwrotna niż w Polsce, gdyż 6 jest oceną najniższą.

We Włoszech, obowiązek szkolny trwa od 6. do 16. roku życia, obejmuje szkołę podstawową, średnią pierwszego stopnia i rok nauki w szkole średniej drugiego stopnia. We Włoszech istnieje dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa prywatnego. Rok szkolny trwa od połowy września do połowy czerwca. Oceny przyznawane na skali od 2 do 10, gdzie 10 jest najlepszą oceną.

Pod względem długości edukacji obowiązkowej w Polsce sytuacja przedstawia się nieco odmiennie niż w innych krajach Europy. Zgodnie z Konstytucją RP nauka jest obowiązkowa od 6. do 18. roku życia, przy czym status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum.

(PS)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń