Eufemizm, z gr. – wyraz lub zwrot zastępujący inne wyrażenia, m.in. z powodu ich drastyczności lub dosadności, łagodzący wymowę danego stwierdzenia. Przybiera często formę omówienia, np. o złodzieju – „ma długie ręce”.

Eufemizmy stanowią ważny element słownictwa w każdym języku. O ile nie mamy problemów z ich używaniem w języku rodzimym, o tyle w języku obcym często nie wiemy, jak wybrnąć z trudnej sytuacji lub po prostu nie rozumiemy, o czym mówią do nas nasi rozmówcy. W przypadku języka angielskiego pojawiła się propozycja, która może pomóc nam zrozumieć eufemizmy i nauczyć się stosowania właściwych. Jest to książka Nigela Reesa A Man about A Dog. Euphemisms and Other Examples Of Verbal Squeamishness.

Jak pisze sam Rees, nie jest to słownik eufemizmów. Jest to zbiór „2467 werbalnych perfum” oraz wyrazów i zwrotów zapomnianych, używanych w miejsce takich, które wymagały złagodzenia. Każdy omawiany zwrot / wyraz opatrzony został odpowiednim kontekstem oraz opisem źródła, z którego pochodził. Hasłami głównymi są zarówno pojedyncze wyrazy, jak i całe wyrażenia. Hasła mają porządek alfabetyczny, a każdemu z nich Rees przyporządkowuje wszystkie znane mu eufemizmy, co pokazuje bogactwo języka.

Eufemizm

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń