Faza plateau to zapewne pojęcie, które nie mówi zbyt wiele. Jednak możemy zapewnić, że każdy, kto uczył się języka obcego, doświadczył tego zjawiska w swoim życiu. Z fazą plateau można zetknąć się w wielu dziedzinach, aczkolwiek ta, która nas interesuje, dotyczy problemu, którego łatwo doświadczyć podczas nauki języków innych niż ojczysty. Czym więc jest faza plateau, jakie są jej przyczyny i jak sobie z nią poradzić?

Faza plateau, czyli wielka frustracja
Faza plateau – co to jest?

Zasadniczo jest to zjawisko spotykane w psychologii. Dotyczy niczego innego, jak przejściowego zastoju w procesie uczenia się. Jest to okres, podczas którego, mimo ciągłej nauki i kontaktu
z językiem, łatwo odczuć brak postępów, a rezultaty pozostają na tym samym poziomie. Mówiąc krótko, fazę plateau można nazwać fazą wielkiej frustracji. Doświadczenie fazy plateau wynika
z niczego innego, jak z pracy naszego mózgu, który wykonuje analizę postępów. Można je przedstawić za pomocą krzywej uczenia się. Na początku nauki, kiedy cały czas w niej progresujemy, krzywa wznosi się ku górze. Natomiast w momencie, gdy postępy w nauce są coraz mniej zauważalne, krzywa przestaje rosnąć i przyjmuje stałą wartość ukazaną za pomocą poziomego odcinka. Właśnie to jest faza plateau.

Przyczyny, czyli czemu mnie to spotyka

W pierwszej kolejności należy zrozumieć, że doświadczenie fazy plateau w trakcie nauki jest czymś naturalnym i nawet profesjonalni tłumacze doświadczyli tego zjawiska w momencie swojej nauki. Warto uzmysłowić sobie, że nauka języków obcych to długotrwały proces, któremu trzeba poświęcić dużo uwagi i odpowiedniego nastawienia. Przyczynami zastoju w procesie uczenia się mogą być m.in. zmęczenie, brak odpowiedniej motywacji, problemy z koncentracją, nieodpowiednia ilość snu. Warto również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przebiega nauka, np. czy jest ona niesystematyczna bądź czy następuje zmiana w materiałach używanych do nauki języka.

Jak poradzić sobie z zastojem?

Tak jak w przypadku zastoju w odchudzaniu lub ćwiczeniach, kluczem do sukcesu jest różnorodność i zmiana w dotychczasowym działaniu. Należy dokładnie przeanalizować, w jaki sposób do tej pory przebiegała nauka i zacząć wprowadzać zmiany.

• Po pierwsze, należy zrozumieć, że do nauki języka warto podejść ze spokojnym nastawieniem, które nie będzie koncentrowało się na jak najszybszym zdobyciu wysokiego poziomu, ale na systematyczności, zaangażowaniu i wyznaczonych celach;
• Wskazane jest unikanie monotonii i nudy, które są czynnikami pogłębiającymi frustrację. Na początku nauki odpowiednio dobrane podręczniki faktycznie są najlepszą opcją, jednak z czasem nie przynoszą one pożądanych rezultatów i stają się demotywującym narzędziem. Opłaca się wtedy wykorzystywanie materiałów, takich filmy obcojęzyczne, książki w innym języku, radio, a nawet gazety czy gry. Wprowadza to różnorodność i pozwala poznać słówka używane przez native speakerów.
• Niezależnie od momentu doświadczenia fazy plateau, istotne jest to, aby odnaleźć w sobie dostateczną motywację, która będzie zachęcać do kontynuowania nauki. Bez odpowiedniej motywacji, frustracja, która dotyka uczących się, będzie się pogłębiać, a czas włożony w pracę zostanie utracony.
• Często zniechęcenie spotyka również osoby, które uczą się na lekcjach prywatnych. Kluczowa jest wtedy zmiana nauczyciela, który dopasuje lekcje do potrzeb i możliwości ucznia, dzięki czemu pozwoli mu uniknąć fazy plateau bądź pomoże mu z niej wyjść.

Faza plateau nie jest zjawiskiem wyjątkowym, które spotyka nieliczne jednostki. Jest to okres w życiu prawie każdej osoby, która uczy się języków obcych. Najważniejsze to zdać sobie sprawę
z odczuwania fazy frustracji, wprowadzenie zmian i wytrwałość w dążeniu z powrotem do etapu progresu.

(R.M)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń