W pracy tłumacza ustnego nie brakuje zwrotów akcji. Niejednokrotnie trzeba wykazać się niebywałą zaradnością i szybkością działania. Wyobraź sobie na przykład, że w firmie odbywa się konferencja
z udziałem przedsiębiorcy z Norwegii. Pozostali uczestnicy konferencji nie znają języka norweskiego, więc należy odtworzyć jego wypowiedź, aby spotkanie przebiegło swobodnie. Jak się z tym uporać?
W tej sytuacji umiejętności tłumacza konsekutywnego będą niezastąpione!


Na czym polega tłumaczenie konsekutywne?

Chodzi przede wszystkim o tłumaczenie dłuższych, często kilkuminutowych wypowiedzi. Dodatkowo tłumacze konsekutywni nie mówią jednocześnie z mówcą, tak jak tłumacze symultaniczni. Wypowiedzi są podzielone na segmenty i dopiero po skończeniu jednego z nich tłumacz przystępuje do pracy.

Często tłumacz musi wykorzystywać momenty, kiedy osoba mówiąca potrzebuje chwili na odsapnięcie lub kiedy nastaje cisza.

Tłumaczenie konsekutywne sprawdza się podczas nieco bardziej kameralnych spotkań biznesowych, oficjalnych przemówień, konferencji czy wywiadów, gdy nie jest wymagany sprzęt audio ani nagłośnienie.

Zeszyt tłumacza konsekutywnego

Do tak wymagającej pracy niewątpliwie przydadzą się dobre notatki! Jak jednak robić je efektywnie, aby nie tylko wspomagały naszą pamięć, a także były zwięzłe i łatwe do rozszyfrowania?

Przede wszystkim istotny jest przekaz, a nie dosłowne powielanie każdego słowa w tłumaczeniu. Ponadto, aby notowanie zajmowało mniej czasu, konieczne jest skracanie wyrazów. Doświadczeni tłumacze mają na to sposób – najczęściej zapisują dwie pierwsze i dwie ostatnie litery danego słowa, choć z biegiem czasu tworzą własne skróty, np.:

• al – national (państwowy)
• ally – nationally (państwowo)
• lity – nationality (obywatelstwo)
• o – national (obywatel)

Równie ważne jest rysowanie symboli, które ułatwią zapamiętywanie utartych wyrażeń i spójników, np.:

• → – prowadzić do, w tym celu, w wyniku
­­↑ – wzrost
• ↓ – spadek, obniżenie
• + – dodatkowo
• : – pomysł, pogląd
• OK – popierać stanowisko
OK – nie popierać stanowiska

Niezwykle przydatne jest również dzielenie strony na sekcje: wprowadzenie, podmiot, czasownik
i dopełnienie. Zdania możemy pisać opadająco od lewej do prawej, tak aby nasze oczy naturalnie podążały za treścią:


Fra
Ger
UK

cut

visa fees

(W tym celu rządy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii obniżyły opłaty wizowe)

To tylko niektóre ze skrótów wspomagających pamięć tłumacza. Z biegiem czasu doświadczeni tłumacze tworzą własny, niezawodny system symboli, który sprawdza się nawet podczas najbardziej wymagających spotkań.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń