Jakiś czas temu pisałam o Katedrze UNESCO w Krakowie jako o instytucji kształcącej przyszłych tłumaczy. Dziś z kolei kilka słów o Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu.

Centrum istnieje od 2003 roku i specjalizuje się w szkoleniu tłumaczy z zakresu tłumaczenia kabinowego, ustnego i pisemnego. I stanowi poważną konkurencję dla wyżej wspomnianej Katedry UNESCO 🙂

Szkolenie trwa rok akademicki (2 semestry, 360 godzin, z czego 180 godzin w kabinach) i jest ono bardzo intensywne. Zajęcia odbywają się co tydzień od 8:00 do 19:00. Sekcja angielska ma zajęcia w soboty, sekcja rosyjska w niedziele.  Dużym plusem jest możliwość nieodpłatnego, indywidualnego korzystania przez studentów z laboratorium w trakcie tygodnia poza zajęciami. Program szkolenia obejmuje: tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, liaison interpreting, tłumaczenia formalne, konferencyjne a nawet telefoniczne. Jak możemy dowiedzieć się ze strony internetowej, przez wzgląd na zapotrzebowanie otwarto nową  techniczno – ekonomiczną specjalizację. Poniżej jej program ze strony internetowej Centrum.

PROGRAM:

Ekonomia
1. Mikro i makroekonomia
2. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
3. Podejmowanie decyzji menadżerskich
4. Audyt zasobów informacyjnych
5. Zarządzanie relacjami z klientami
6. Finanse przedsiębiorstw
7. Rachunkowość finansowa
8. Marketing
9. Transport i logistyka
10. Polityka gospodarcza kraju – polityka fiskalna i monetarna
11. Regionalna i lokalna polityka gospodarcza
12. Zatrudnienie, bezrobocie i inflacja
13. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
14. Rynek usług finansowych – ubezpieczeniowy, kapitałowy i finansowy
15. Współczesne trendy w gospodarce – gospodarka oparta na wiedzy

Technika
1. Górnictwo
2. Hutnictwo metali oraz szkła
3. Elektronika, automatyka
4. Telekomunikacja
5. Energetyka
6. Motoryzacja
7. Obrabiarki
8. Urządzenia dźwigowo-transportowe
9. Kolejnictwo
10. Budownictwo
11. Inżynieria materiałowa
12. Inżynieria chemiczna
13. Włókiennictwo
14. Poligrafia

Sądzę, że dla osób chcących podszkolić warsztat, nabrać nowych umiejętności, ale także  dopiero rozwinąć swoje skrzydła w branży tłumaczeniowej, oferta Centrum jest kusząca.

Zainteresowanych zapraszam do zajrzenia na stronę internetową Centrum, na której również są przykładowe materiały szkoleniowe.

http://www.transla.org/index.php?k=27&lang=pl

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń