Najlepszymi nauczycielami przyszłych tłumaczy
są aktywni na rynku międzynarodowym i krajowym,
profesjonalni tłumacze-dydaktycy.

Już na wstępie same osiągnięcia kadry STiJ UAM zachęcają do studiowania w tej placówce i obiecują odniesienie sukcesu, a motto to nie tylko puste słowa, ale odzwierciedlenie rzeczywistości. Sam Dyrektor, pan dr Witold Skowroński tłumaczył dla takich osobistości jak: Jan Paweł II, Benedykt XVI, prezydenci RP: L. Wałęsa, A. Kwaśniewski, L. Kaczyński, prezydenci USA: G. Bush, B. Clinton, G. W. Bush, Cesarza Japonii, a także Królowa Elżbieta II.

Placówka szczyci się również współpracą z wieloma międzynarodowymi ośrodkami kształcenia tłumaczy:

  • Szkoła Tłumaczy w Genewie (ETI)
  • Ecole Supérieure d’Interpréte et de Traducteurs w Paryżu (ESIT)
  • Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpretie Traduttori w Trieście (SSLMIT)
  • Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim w Niemczech
  • University of Central Lancashire w Preston w Wielkiej Brytanii (UCLAN).

Od kilku lat zapraszani są również na egzaminy końcowe przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej (DG SCIC) i Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Parlamentu Europejskiego (DG INTE).

Słuchacze STiJ UAM biorą udział w praktykach i stażach organizowanych przy wsparciu instytucji Unii Europejskiej. Prowadzone one są przez etatowych tłumaczy pracujących w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. W ostatnich latach takie warsztaty szkoleniowe odbyły się między innymi:

  • w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej oraz na Uniwersytecie Wileńskim dla grupy tłumaczenia konferencyjnego,
  • w Radzie Unii Europejskiej dla grupy tłumaczenia pisemnego.

Trzeba przyznać, że oferta Studium brzmi kusząco. A tłumacze jakich języków mają możliwość szkolenia? Otóż placówka kształci tłumaczy języka angielskiego oraz niemieckiego.

Pozostałe informacje, takie jak zasady rekrutacji, znajdują się na stronie:

http://www.stil.amu.edu.pl/onas.html

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń