Dziś przedstawiam kolejną uczelnię, która swoją ofertę dydaktyczną kieruje również do tłumaczy. Przenosimy się do Polskiej Wenecji, czyli Wrocławia. Tutaj przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego działa Podyplomowe Studium Przekładu, a z kolei Instytut Filologii Germańskiej oferuje Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego.

Studium dla tłumaczy języka angielskiego kształci głównie w zakresie tłumaczenia tekstów ekonomicznych, prawniczych i finansowych. Nauka w studium trwa dwa semestry i obejmuje 180 godzin zajęć z siedmiu przedmiotów:

Terminologia handlowa 30 godzin
Przekład umów 30 godzin
Korespondencja handlowa 30 godzin
Tłumaczenie przysięgłe 30 godzin
Tłumaczenie w Unii Europejskiej 30 godzin
Tłumaczenie dokumentacji finansowej 15 godzin
Praktyczna stylistyka polska 15 godzin

Kadrę tworzą pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego z wieloletnim doświadczeniem  w nauczaniu i tłumaczeniu.

Myślę, że miłośnicy ojczyzny Goethego też znajdą coś dla siebie. Studia trwają dwa lata, w trakcie których student ma możliwość uczestnictwa w:

Wykładach o: pragmatycznym wymiarze komunikacji międzykulturowej, teorii przekładu, przekładzie literackim, statusie prawnym i etyce zawodowej tłumacza.

Konwersatoriach dotyczących: gramatyki kontrastywnej, strategii tłumaczeniowych, języków specjalistycznych, wybranych aspektów przekładu.

Ćwiczeniach z: przekładu pisemnego (tekstów użytkowych, medycznych, korespondencji handlowej, pism sądowych, urzędowych, tekstów prawniczych, tekstów literackich), przekładu ustnego (konsekutywnego, sądowego), stylistyki języka polskiego, stylistyki języka niemieckiego oraz multimediów w praktyce zawodowej tłumacza.

Wspomnę jeszcze tylko, że kadra dydaktyczna to pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, Hochschule Zittau/Görlitz, Johannes Gutenberg-Universität, członkowie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz pracownicy wrocławskich biur tłumaczeń.

Więcej informacji na stronach:

http://www.podyplomowe.ifg.uni.wroc.pl/index.php?strona=start

http://www.studiumprzekladu.uni.wroc.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń