Jak zostać tłumaczem? Czy same chęci i ukończona filologia wystarczą? Co tak naprawdę przesądza o tym, że ktoś odniesie sukces w tej branży?

Z pewnością zawód ten wymaga wielu godzin spędzonych na szlifowaniu języka, nie tylko tego obcego, ale również ojczystego, przewertowaniu stert opasłych tomisk dotyczących teorii przekładu, teorii języka, oraz zapewne teorii wielu innych zagadnień, o których zwykły śmiertelnik nie ma pojęcia. Jeśli ktoś jednak zdecyduje, że zawód tłumacza wart jest tych wszystkich trudów i wyrzeczeń, to wtedy należy rozejrzeć się za instytucją, która ukierunkuje i pomoże w rozwoju nieopierzonego jeszcze  tłumacza-zapaleńca.

W Krakowie taka placówka powstała w lipcu 2002 przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Pani prof. Elżbieta Muskat-Tabakowska, która kieruje katedrą, jest wybitnym językoznawcą, a ponad to zajmuje się również teorią przekładu. Pani profesor może również pochwalić się tłumaczeniami na język polski książek wybitnego angielskiego historyka Normana Davisa.

Katedra oferuje nie tylko uzupełniające studia magisterskie, lecz także podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych oraz dla tłumaczy testów specjalistycznych. Na oficjalnej stronie możemy dowiedzieć się, że:

W działalności dydaktycznej Katedry na szczególną uwagę zasługują Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, prowadzone w ścisłej współpracy z odpowiednimi służbami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Ponadto Katedra prowadzi roczne studia dla tłumaczy literatury oraz studia doktoranckie z zakresu przekładoznawstwa i komunikacji międzykulturowej. Rozwija współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o analogicznym profilu oraz wymianę doświadczeń, studentów i kadry, wspólną organizację warsztatów i seminariów. Katedra jest zaangażowana w działalność popularyzatorską i wydawniczą: organizuje seminaria, spotkania i wykłady poświęcone różnym aspektom teorii i praktyki przekładu.

Jak zostać tłumaczem?

 

Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku studiów dla tłumaczy konferencyjnych mamy możliwość wyboru specjalizacji z jednym, bądź też z dwoma językami obcymi. Sądzę, że oferta Katedry brzmi zachęcająco. Dla wszystkich zainteresowanych umieszczam link do strony głównej:

http://www.unesco.uj.edu.pl/joomla/index.php

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń