<a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>Język</a> albański  wyróżnia się spośród innych  <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języków</a>  indoeuropejskich, warto mu się bliżej przyjrzeć nie tylko dlatego, że Albania była jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków w 2021 roku. Turyści z całego świata zaczynają doceniać kameralny klimat tego kraju oraz niemal 300 słonecznych dni w roku!

Pochodzenie i pokrewieństwo

Współcześnie albańskim posługuje się około 7 milionów ludzi. Poza granicami tego kraju używany jest przez albańską diasporę na świecie, głównie przez Albańczyków zamieszkujących Kosowo, Serbię, Czarnogórę i Macedonię, ale sporo osób o tych korzeniach żyje też w Stanach Zjednoczonych.

<a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>Język</a> albański jest dość „młody”, najstarsze jego zapiski pochodzą dopiero z XV w. Od początku XX w. zapisywany jest alfabetem łacińskim, wcześniej używana była cyrylica i alfabet arabski. <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>Język</a> ten jest nadal zagwozdką dla lingwistów, którzy nieustannie prowadzają nad nim badania. Część naukowców doszukuje się jego korzeni w  <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języku</a> illyryjskim, którym posługiwało się starożytne plemię Ilirów zamieszkujące obszar dzisiejszych Bałkanów i południowych Włoch.

Zaliczamy go do tzw. „ligi bałkańskiej” razem z takimi <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>językami</a> jak np. grecki, macedoński, bułgarski i rumuński. Albański nie jest jednak z nimi spokrewniony, nie jest ani  <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>językiem</a> słowiańskim, ani germańskim, ani romańskim. Należy do osobnej odmiany  <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języków</a> indoeuropejskich, którą tworzy w pojedynkę. Wykazuje jednak pewne pokrewieństwo z tymi  <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>językami</a>. Część leksyki albańskiego ma pochodzenie greckie, tureckie i rumuńskie.

Co ciekawe, wiele albańskich słów pochodzi z łaciny, jednak są one bardzo zniekształcone i zwykle nie pomagają turystom w zrozumieniu tego  <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języka</a>. Przykładem jest słowo „mik”, które <a href=”https://www.atominium.com/pl”>tłumaczymy</a>  jako „przyjaciel”. Pochodzi ono od łacińskiego słowa „amicus”. Idealnie ukazuje nam to skalę przekształceń. Albański ma także nieduże naleciałości z <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języków</a> słowiańskich. Liczne przekształcenia i niewielkie zapożyczenia słowiańskie utrudniają Polakom komunikację z Albańczykami, dlatego w kontaktach biznesowych oraz przy <a href=”https://www.atominium.com/pl/lokalizacja”>lokalizacji</a> produktów na rynek albański nieodzowna jest pomoc profesjonalnego <a href=”https://www.atominium.com/pl”>tłumacza</a>.

Język albański – ciekawostki

Cechy charakterystyczne

Albański składa się z 37 znaków alfabetu łacińskiego, w tym 4 to dwuznaki. Kłopotliwa cechą tego <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języka</a> jest fakt, iż błędna wymowa jednej litery całkowicie zmienia znaczenie całego zdania. Posiada 2 dialekty – toskijski (południe kraju) i gegijski (środek i północ kraju). Dialekty nie różnią się sporo od siebie, ale sam podział ma dla Albańczyków bardzo duże znaczenie, gdyż dialekty są ściśle związane z tradycjami, pochodzeniem i wartościami kulturowymi mieszkańców danego regionu. 

Społeczeństwo i kultura

Współcześnie młodzi Albańczycy coraz częściej posługują się <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>językami</a> obcymi, głównie <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>językiem</a> angielskim lub włoskim. Restauracje w regionach odwiedzanych przez turystów zwykle posiadają menu <a href=”https://www.atominium.com/pl”>przetłumaczone</a> na <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>język</a> angielski, co jest wielką ulgą dla przyjezdnych nieznających tego <a href=”https://www.atominium.com/pl/jezyki”>języka</a>. Albański brzmi dla Polaków bardzo niezrozumiale i egzotycznie.

Pomimo barier językowych Albańczycy są niezwykle przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców, zawsze chętnie udzielą pomocy, często posługując się mową ciała. Lubią dobre jedzenie i nigdzie się nie spieszą, dlatego jest to idealna wakacyjna destynacja.

W przypadku kontaktów biznesowych i potrzeby <a href=”https://www.atominium.com/pl”>tłumaczeń</a> specjalistycznych na albański, warto nawiązać kontakt z profesjonalnym <a href=”https://www.atominium.com/pl”>biurem tłumaczeń</a>.

(M.K.)

Bibliografia:

Albania. Bałkański „Dziki Zachód”, Mateusz Otręba, wyd. Helion, seria Bezdroża, 2018 r.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń