Język kaszubski jest jednym z języków słowiańskich. Jego status jest jednak sporny. Niektórzy traktują go jak odrębny język, z kolei inni zaliczają go do dialektów języka polskiego. Aby zadowolić obie grupy, często stosuje się w odniesieniu do kaszubskiego określenie etnolekt. Jedno jest pewne: jest to język wciąż żywy. W języku kaszubskim wydaje się ksiązki i czasopisma. W kościołach odbywają się msze w tym języku, a w radiu i telewizji emitowane są programy po kaszubsku. Dzieci uczą się go w szkołach, a od 2005 r. można zdawać z niego egzamin maturalny. Jednym z najlepszych dowodów na to, że kaszubski ma się dobrze, jest oferta Akademii Pomorskiej w Słupsku, która ma w swoim programie nauczania Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Języka Kaszubskiego. Instytut Polonistyki kieruje swoją ofertę do osób, które ukończyły studia licencjackie lub też magisterskie, a które posługują się językiem kaszubskim i chciałyby nauczać tego języka. Studia trwają trzy semestry, a zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty. Podzielone są na pięć modułów: psychologiczno-pedagogiczny, metodyki języka kaszubskiego, kultury Kaszub, gramatyki języka kaszubskiego oraz technik animacji społecznego ruchu regionalnego. Zainteresowani znajdą więcej informacji na stronie Akademii.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń