1 kwietnia bieżącego roku weszła w życie nowa ustawa o języku migowym. Według nowego prawa za każdym razem, kiedy osoba niesłysząca będzie chciała skorzystać z usług organów administracji publicznej, właściwy urząd będzie zobowiązany zapewnić jej pomoc tłumacza języka migowego (ich rejestr będzie prowadzony przez wojewodów). Co więcej, ustawa reguluje także kwestię dostępu osób niesłyszących do środków wspierających komunikację, takich jak dostosowane do ich potrzeb strony internetowe.

Jak więc formalnie można zostać tłumaczem języka migowego? W Polsce ta dziedzina dopiero zaczyna się rozwijać. W 2008 roku ruszyła na Uniwersytecie Warszawskim pierwsza edycja studiów podyplomowych ze specjalizacją w tej dziedzinie, a niedługo potem, w 2009 roku powstało Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Polski Związek Głuchych umożliwia ubieganie się o certyfikat tłumacza polskiego języka migowego – aby uzyskać taki dokument, tłumacz musi wykazać się znajomością co najmniej 1000 znaków migowych, umiejętnością tłumaczenia przekazu w tempie wolnej mowy oraz łatwością nawiązywania kontaktu z osobą głuchoniemą.

Wszystkie osoby zainteresowane nauką języka migowego odsyłam na stronę http://www.migam.pl/, na której znajduje się nie tylko słownik języka migowego, ale także ciekawe artykuły i odnośniki do szkoleń z tego zakresu.

KG

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń