Ciekawą pozycją dla wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy na temat języka jest książka pt. „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka” pod redakcją prof. Idy Kurcz i dr Anny Okuniewskiej. Podręcznik ten ukazał się w 2011 roku nakładem Wydawnictwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Pokazuje on stan współczesnej wiedzy na temat psycholingJęzyk w ujęciu psychologicznymwistyki i neurolingwistyki. Istotne jest to, że dorobek tych dwóch dziedzin przedstawiony jest w nim  w szerszej, filozoficznej, socjologicznej i socjolingwistycznej perspektywie. Treści prezentowane w książce podzielone są na szereg działów tematycznych, takich jak powstanie i ewolucja języka, modele kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej, związki języka z poznaniem i kulturą, język mówiony i pismo, język migowy, dwujęzyczność, tzw. język globalny oraz mózgowe mechanizmy komunikacji językowej.

Prof. Jerzy Bralczyk rekomenduje książkę w ten sposób:

„(…) to publikacja niezwykle ważna i potrzebna. Jest napisana przez najwybitniejszych polskich specjalistów, w znacznej części przez samą Redaktorkę, prof. Idę Kurcz, której prace mają dla psycholingwistyki, nie tylko polskiej, znaczenie podstawowe. (…) będzie miała ona wyjątkową wartość zarówno naukową, jak edukacyjną, obejmując doskonale usystematyzowane wszystkie ważne zagadnienia z zakresu psycholingwistyki ogólnej i neurolingwistyki. (…) Niezwykle istotne jest, że wszystkie rozdziały książki odwołują się do najnowszych światowych, bogatych, a mało w Polsce upowszechnianych, badań, dzięki temu książka odpowiada najwyższym światowym standardom jako nowoczesny podręcznik psycholingwistyki ogólnej i neurolingwistyki”.

My również gorąco polecamy!

KG

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń