Poznając języki obce, poznajemy także ich idiomy. Dla każdego narodu powiedzenia i przysłowia stanowią ważną i integralną część kultury. Poprzez idiomy pokazujemy naszą wyjątkowość i odrębność od innych narodów. Pomimo tego, że niektóre powiedzenia brzmią podobnie w wielu językach, to jednak zdecydowanie częściej są one całkiem nowe dla uczących się. Ze względu na ich ważną wartość kulturową należy je dobrze poznać i poprawnie używać. Wiedzą o tym najlepiej tłumacze, którzy obcują z idiomami na co dzień.

W przypadku języka francuskiego przydatnymi pomocami w zmaganiach z idiomami mogą być dwie pozycje: Idiomy polsko-francuskie Leona Zaręby oraz Shorty. Idiomy francuskie zebrane przez Marię Katarzynę Podracką.

Książka Leona Zaręby zawiera około 1500 najpopularniejszych w języku polskim wyrażeń, a także te z nich, które mają zbliżone lub identyczne brzmienie w języku francuskim. Autor nie ograniczył się do podania francuskiego odpowiednika polskiego idiomu, ale podał także bogato rozbudowane przykłady użycia idiomów w tekście. Propozycja skierowana jest głównie do tłumaczy i romanistów, ale korzystać z niej mogą również inni użytkownicy języka francuskiego.

Shorty to, wbrew temu, co sugeruje tytuł, zbiór spory, bo zawierający aż 3000 idiomów występujących we współczesnym języku francuskim, wybranych z prasy codziennej, artykułów internetowych oraz literatury fachowej dotyczącej idiomatyki francuskiej. Bogaty materiał wzbogacony został wieloma przykładami użycia, mającymi na celu ułatwienie przyswojenia francuskich idiomów.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń