Wydawać by się mogło, że komunikacja za pomocą słowa pisanego ma zastosowanie dość oczywiste w życiu codziennym. Mało kto jednak wie, że w komunikacji z komputerem również okazuje się ona kluczowa, w nieco jednak innej odmianie. Nie mam tutaj na myśli komunikatów prezentowanych nam przez programy komputerowe, z jakimi mamy do czynienia podczas ich codziennego użytkowania, ale sposób w jaki programy te zostały wcześniej przygotowane. Ktoś bowiem (jedna osoba lub zazwyczaj cały zespół osób) musiał wcześniej zdefiniować określone zachowania danego programu. Dokonuje się tego przy pomocy dość charakterystycznych języków, tzw. języków programowania. Programy zapisane przy ich pomocy tłumaczone są później z pomocą odpowiednich narzędzi na tzw. kod maszynowy, który jest zrozumiały dla naszych komputerów i możliwy do wykonania jako programy, z którymi wszyscy mamy styczność na co dzień. Najbardziej popularne języki to m.in. C/C++, Java czy Python, które swoją składnią są bardzo zbliżone do języka, którego używany na co dzień, jednak wymagają stosowania pewnych specyficznych dla siebie zasad. Istnieje jednak również wiele języków bardziej „egzotycznych”, m.in. Brainfuck, Whitespace, czy LOLCODE, w których programy zapisywane są wyłącznie za pomocą znaków interpunkcyjnych, znaków białych (spacji, tabulatorów, znaków nowej linii), lub innych nietypowych konstrukcji, a które tworzone są bardziej hobbystycznie, niż dla faktycznych zastosowań. Można zaryzykować stwierdzenie, że codziennie na świecie powstają jakieś nowe języki programowania. Warto przytoczyć tutaj przykład prostego programu, wypisującego na ekranie komunikat “Hello world!” w kilku wariantach:

1)    C++:

#include  <iostream>

int main() {

std::cout << „Hello world!” << std::endl;

return 0;

}

2)    Java:

public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(„Hello world!”);
}
}

3)    Python:

print(“Hellow world!”)

4)    Brainfuck:

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<++++++++++++++.>.+++.——.——–.>+.>.

5)    LOLCODE:

HAI 1.2
CAN HAS STDIO?
VISIBLE „HAI WORLD!!!1!”
KTHXBYE

Czy teraz nadal uważasz, że komunikacja to taka prosta sprawa… ?

HELLO WORLD!!

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń