27 września na University of Illinois w Chicago odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Found in Translation, przyznawanej przez Instytut Książki oraz Instytuty Kultury Polskiej w Londynie i w Nowym Jorku tłumaczowi najlepszego w minionym roku przekładu literatury polskiej na język angielski, który ukazał się w formie książkowej.

W tym roku nagrodę otrzyma Danuta Borchardt, uhonorowana za tłumaczenie Pornografii Witolda Gombrowicza. Uroczystość zostanie połączona z inauguracją Katedry Języka Polskiego i Literatury na University of Illinois.

Pornografia jest trzecią powieścią Gombrowicza, która ukazuje się po angielsku w przekładzie Danuty Borchardt. Dwie wcześniejsze to Kosmos i Ferdydurke. W recenzjach wszystkich książek zwracano uwagę na wyjątkową jakość tłumaczenia, a przekład Ferdydurke został wyróżniony w 2001 r. amerykańską National Translation Award.

Tropicieli rozmaitych smaczków biograficznych być może zainteresuje fakt, że Danuta Borchardt jest córką Karola Olgierda Borchardta, autora kultowej w wielu środowiskach książki Znaczy Kapitan.

ED

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń