W dzisiejszych czasach coraz więcej producentów oprogramowania wchodzi na rynki międzynarodowe. Wiąże się to z potrzebą adaptowania określonych produktów w taki sposób, aby odpowiadały one zróżnicowanym odbiorcom. W tym celu oprogramowanie poddawane jest procesowi lokalizacji, który polega na tłumaczeniu komunikatów i dokumentacji na odpowiedni język. Przekładowi podlegają jednak nie tylko fragmenty tekstów, ale wszelkie elementy i oznaczenia, które różnią się od siebie w zależności od kulturowych i językowych realiów danego regionu.

Podczas lokalizacji oprogramowania tłumacze muszą zadbać o to, aby np. format zapisu liczb bądź dat był odpowiedni (czasami stosuje się bowiem zapis 10.5, a czasami 10,5, natomiast w przypadku dat 1/02/2012 lub 1.02.2012). Różnice mogą dotyczyć także tego, jaki dzień tygodnia należy uznać za pierwszy – w zależności od danej kultury i wyznania raz będzie to poniedziałek, a raz niedziela. Co więcej, w wielu krajach, w zależności od religii, stosowane są odmienne kalendarze, w wyniku czego data aktualna dla jednego kraju może być błędna w innym (to samo dotyczy również długości roku i związanej z tym liczby tygodni). Dużo problemów sprawiają tłumaczom także jednostki miar (cale, centymetry) czy rozmiary papieru (A4 vs Letter).

Problemy lokalizacyjne mogą dotyczyć także kwestii wizualnych, takich jak zakaz używania niektórych kolorów w różnych kręgach kulturowych lub pozornie mało znacząca długość wyrazów – przy tłumaczeniu słów np. na język niemiecki może okazać się, że przełożony wyraz będzie zajmować dużo więcej miejsca niż w oryginale. Podobne zmiany mają znaczenie w sytuacjach takich jak projektowanie konkretnych przycisków czy elementów menu, na które przeznaczona jest ograniczona przestrzeń. W proces lokalizacji angażowani są wtedy graficy, którzy dostosowują layout programu do konkretnych wymogów kulturowo-językowych danego kraju. Wygląda więc na to, że lokalizacja jest zabiegiem wymagającym niejednokrotnie współpracy wielu osób, których wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwolą na rozszerzenie grona odbiorców danego programu.

NL

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń