Niemcy uchodzą za ludzi szczególnie przywiązujących wagę do zasad. Jest to widoczne między innymi w ich języku, który wyróżnia się wysoką precyzją. Poza tym słownictwo prawnicze w języku niemieckim charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania. Natomiast teksty prawnicze wyróżnia język specjalistyczny. Do cech języka specjalistycznego należą między innymi: styl nominalny, często występujące terminy specjalistyczne z dziedziny prawa (słowa posiadające ścisłą definicję prawną), czasowniki funkcyjne czy intertekstualność, czyli odniesienie do innego tekstu. Warto również zauważyć, że teksty prawne mają specyficzną strukturę tekstu, która jest istotna
w procesie tłumaczenia.


Teksty prawne i prawnicze zwykle wymagają tłumaczenia przysięgłego. Dokumentami tłumaczonymi z dziedziny prawa często są umowy handlowe, akta sądowe czy uchwały. Tłumacz zajmujący się dokumentami z zakresu prawa powinien posiadać nie tylko doskonałe umiejętności językowe, ale musi również w pełni rozumieć terminologię konkretnych tekstów, ponieważ każdy błąd językowy czy zła interpretacja mogą mieć poważne konsekwencje. O tym, jak bardzo ,,czujnym” musi pozostać tłumacz tekstów prawniczych, świadczy chociażby następujący przykład: w Niemczech nie składa się pozwu o rozwód, tak jak w Polsce, lecz wniosek. Dlatego słowo Antragsgegner można tłumaczyć na dwa sposoby – jako pozwanego lub uczestnika postępowania.

Innym przykładem różnic znaczeniowych między polskim a niemieckim językiem prawniczym są pojęcia z zakresu prawa spadkowego. Godna zauważenia jest między innymi różnica w budowie wyrazów oznaczających spadkobiercę. Polski termin oznacza dosłownie „tego, kto bierze spadek”, natomiast niemiecki rzeczownik Erbe oznacza „tego, kto dziedziczy”. Co za tym idzie, pojęcie z języka niemieckiego w lepszy sposób wyraża obowiązujący w polskim oraz niemieckim prawie spadkowym mechanizm sukcesji na wypadek śmierci jako przejścia praw i obowiązków zmarłego z chwilą jego śmierci, bez konieczności dokonywania przez następcę prawnego jakichkolwiek działań („brania” spadku).


Można z pewnością stwierdzić, że tłumaczenie tekstów prawnych z języka niemieckiego oraz na język niemiecki jest rzeczą niezwykle wymagającą. Już sama specyfika i poziom trudności języka prawniczego może przysporzyć tłumaczowi wielu problemów. Oprócz tego w grę wchodzą jeszcze liczne różnice w terminologii prawniczej w języku niemieckim i polskim. W celu przetłumaczenia tekstu prawniczego warto zatem skorzystać z usług dobrego biura tłumaczeń oferującego tłumaczenia przysięgłe.

(K.M.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń