Intensywne kontakty polsko-francuskie sprawiają, że często tłumaczymy umowy, normy, zapisy i akty prawne. W pracy nad takimi tekstami pomocne okazują się słowniki prawnicze polsko-francuskie i francusko-polskie.

Dla tłumaczy wykonujących tłumaczenie z języka francuskiego przydatny okazać się może Leksykon francusko-polski prawo, ekonomia, handel Jerzego Pieńkosa, wydany przez Wydawnictwo Zakamycze. Przygotowany został z myślą o tych, którzy w swojej pracy zmuszeni są rozumieć, redagować oraz tłumaczyć teksty prawnicze i ekonomiczne, sporządzone w języku francuskim. Zawiera około 80 tysięcy haseł prawniczych i ekonomicznych, zaczerpniętych z podstawowych dokumentów prawnych używanych we Francji oraz krajach francuskojęzycznych.

Jeśli zaś ktoś będzie zmuszony tłumaczyć tekst prawniczy z języka polskiego na francuski, polecam Słownik terminologii prawniczej polsko-francuski Aleksandry Machowskiej, tłumaczki współpracującej z Atominium. Publikacja Wolters Kluwer Polska gromadzi terminologię z zakresu: prawa europejskiego, rachunkowości, ekonomii i rynków finansowych. Uwzględniając różnice w polskim i francuskim systemie prawnym, autorka do niektórych haseł dołączyła definicje i wyjaśnienia oraz przykłady zastosowań, zaczerpnięte z autentycznych źródeł.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń