Odnotowano również istnienie sztucznie tworzonych języków. Należą do nich między innymi Esperanto oraz Timerio. Język Esperanto jest powszechnie używanym językiem pomocniczym. Uważa się, że jest on wyjątkowo łatwy do nauczenia się. Powodem tego jest charakterystyczna zasada konstrukcji tego języka – zawiera on w sobie elementy większości języków europejskich oraz łaciny. Rejestr ten używany jest obecnie przez od 10,000 do 2,000,000 osób w zależności od ich stopnia zaawansowania.

Innym ciekawym zjawiskiem jest istnienie języka Timerio, który oparty jest wyłącznie na cyfrach. Został on oficjalnie zaprezentowany w 1921 roku – intencją twórców było przypisywanie każdemu pojęciu odpowiedniej liczby. Jedyne powszechnie znane zdanie w tym języku to 1-80-17, oznaczające Kocham Cię. Można więc przypuszczać, że 1 to odpowiednik zaimka ja, a 17 odpowiada zaimkowi ty.

Podsumowując – poza istnieniem powszechnie znanych języków używanych przez miliony ludzi na świecie, odnotowano też istnienie zaskakujących rejestrów językowych. Do dziś jednak nie wszystkie „dziwne” języki zostały zbadane, więc opinia publiczna wciąż może zostać zaskoczona przez bardzo odmienne rejestry, które nie zawsze oparte są na tradycyjnych elementach języka.

Angelika Karcz

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń