Staż tłumaczeniowy w Parlamencie Europejskim? Chyba nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie kariery w zawodzie tłumacza niż praktyki w tak prestiżowej instytucji. Parlament daje młodym ludziom możliwość zdobycia doświadczenia, oferując im staż w Luksemburgu. Pierwszeństwo mają studenci, którzy w ramach swoich studiów są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych z zakresu tłumaczeń. Oczywiście jest kilka wymogów, które kandydaci muszą spełnić. Pierwszy z nich dotyczy członkostwa w Unii Europejskiej: stażyści muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich lub kraju kandydującego. Ponadto zgłaszać się mogą tylko ci, którzy nie odbywali wcześniej płatnego stażu bądź też nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej albo grupie politycznej PE lub u posła do Parlamentu Europejskiego. Kandydat musi także znać biegle jeden z języków urzędowych UE lub język urzędowy kraju kandydującego i wykazać się zaawansowaną znajomością dwóch innych języków urzędowych Unii. Niestety jest to staż niepłatny. Koszty utrzymania oraz ubezpieczenia pokrywa student, a niestety w krajach  Europy Zachodniej są one wysokie. Dlatego często praktyki te znajdują się poza zasięgiem polskiego studenta, bez względu na to, jak bardzo jest zdolny.

Powyżej podałam tylko kilka z całej listy wymogów, które należy spełnić, aby odbyć staż. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=PL

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń