Poprzednio informowaliśmy Państwa o wymaganiach związanych z możliwością zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Stosownym uzupełnieniem tej informacji będzie decyzja Ambasady Estonii z dnia: 21.03.2008 o zaprzestaniu uwierzytelniania tłumaczeń z języka estońskiego oraz na język estoński. Z powodu braku na rynku tłumaczeniowym osób posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego języka estońskiego, na mocy Umowy Międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estonii (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 49) o wzajemnym uznawaniu dokumentów, możliwość ich uwierzytelniania została przekazana poszczególnym tłumaczom nie posiadającym statusu tłumacza przysięgłego (listę tłumaczy posiada Ambasada Estonii w RP).

Tłumaczenia, które wymagają uwierzytelnienia, można przedłożyć w Kancelarii Notarialnej wraz z oświadczeniem tłumacza pod przetłumaczonym tekstem, składając na tłumaczeniu podpis w obecności notariusza. Każdy Urząd musi respektować tak sporządzone dokumenty.

Dodatkowych informacji udziela Ambasada Estonii w Polsce. Adres poniżej:

Ambasada Estonii w Polsce

ul. Karwińska 1
02-639 Warszawa
tel. (22) 88 11 810
tel. (22) 88 11 811
fax (22) 88 11 812
e-mail: embassy@estemb.pl

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń