Umowa spisana między dwoma podmiotami ma za zadanie zabezpieczyć interesy obu stron, zawiera często przy tym kluczowe informacje określające zależności między nimi.

Stosunki i rodzaj zależności pomiędzy partnerami podejmującymi współpracę określone w umowie powinny być jasne i w pełni zrozumiałe dla obu zainteresowanych stron, gdyż mogą stanowić podstawę dochodzenia praw na drodze sądowej. Często niedotrzymanie warunków umowy jest podstawą naliczenia kary finansowej. Dlatego tak ważne jest, by każde słowo umowy było przetłumaczone zgodnie z intencją autora oraz zgodnie z obowiązującymi normami. W tym przypadku nie można sobie pozwolić na nieścisłości.

Gwarancją dokładnego tłumaczenia umów jest wiedza i doświadczenie tłumacza, który zajmie się tłumaczeniem tekstu, oraz wystarczająco dużo czasu na realizację usługi.

Jedynie dokładny przekład umowy daje gwarancję, że tekst będzie brzmiał profesjonalnie, co z kolei pozwoli uniknąć nieścisłości i nieporozumień, a w konsekwencji może stanowić także podstawę owocnej współpracy.

(AK)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń