Miło nam poinformować, że w księgarniach pojawiła się przetłumaczona przez naszych tłumaczy, a wydana przez Wydawnictwo BOSZ książka Najwspanialsze miasta w dziejach świata. Jak pisze wydawca, „książka jest fascynującą wędrówką po najwspanialszych miastach, jakie istniały i istnieją na świecie. Od najstarszych ośrodków miejskich, których potęgę i wielkość poznajemy dzięki odkryciom archeologów, po współczesne megalopolis.”

Najwspanialsze miasta… nie są albumem, w którym tekst jest tylko dodatkiem do pięknych zdjęć. To pasjonująca opowieść o dziejach ludzkiej cywilizacji, przedstawionych poprzez historię miast, które zawsze były wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego. Wędrując wraz z autorami przez Babilon w epoce Nabuchodonozora, starożytne Ateny i Rzym, Jerozolimę z czasów Chrystusa, renesansową Florencję czy XIX-wieczny Paryż, jesteśmy zawsze tam, gdzie w danej epoce było centrum świata, gdzie rodziły się nowe idee, nowe prądy kulturowe i systemy filozoficzne, gdzie tworzyli najwięksi artyści, powstawały epokowe wynalazki.

Zachęcamy do lektury!

Wielkie miasta świata

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń