Ostatnie wieści zza zachodniej granicy są dla nas bardzo pomyślne. Podobno niemieckie firmy patrzą na Europę Środkowo-Wschodnią coraz bardziej przychylnym okiem, a część z nich ma w planach przeniesienie swoich inwestycji właśnie do tej części Europy. Przeprowadzka na Wschód pociągnie za sobą konieczność tłumaczenia szeregu dokumentów z zakresu finansów, bankowości czy też prawa. W zawiązku z tym warto zaopatrzyć się w niezbędne pozycje książkowe, na przykład w Słownik terminologii gospodarczej: Bankowość. Finanse. Prawo. Niemiecko-polski, polsko-niemiecki autorstwa Iwony Kienzler. Słownik zawiera ok. 65 000 haseł m.in. z zakresu gospodarki, finansów, bankowości, giełdy, prawa oraz ubezpieczeń. Znajdziemy tam również terminologię związaną z Unią Europejską, a więc nazwy i skróty nazw instytucji unijnych, programów strukturalnych i pomocowych.

mm

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń