Jako prężnie rozwijające się biuro tłumaczeń jesteśmy zgodni w poglądach ze stowarzyszeniem CEATL, że na rynku tłumaczeniowym powinna istnieć powszechna praktyka przestrzegania uczciwych zasad, które pozwolą na prawidłowe wykonanie zlecenia przez tłumacza. Respektowanie ustalonych wcześniej reguł pozwoli wydawcy zyskać pewność, że zachowane zostały standardy pracy<br>i uwzględniono wszelkie szczegóły, na których mu zależy. Dokumentami, które zawierają taki zbiór uczciwych zasad, są „Heksalog CEATL” oraz ,,Wytyczne CEATL dotyczące uczciwych umów<br>o przekład’’– jest to rozszerzona wersja Heksalogu, zawierająca dodatkowe, ale równie ważne informacje. Treść zawarta w obu dokumentach przyświeca tej samej idei.

Heksalog CEATL, czyli jak tłumacz może wyjść na swoje

Heksalog to zbiór sześciu najistotniejszych kwestii dotyczących uczciwości w zakresie przekładu literackiego, dotyczą one: udzielania licencji, warunków oraz formy wypłaty wynagrodzenia tłumaczowi, zobowiązań do publikacji, udziału w zyskach oraz umieszczenia nazwiska tłumacza na publikacji. ,,Wytyczne CEATL dotyczące uczciwych umów o przekład’’ dodatkowo zwracają uwagę
np. na osobiste prawa autorskie. Wszystkie zawarte tam wskazówki i zasady są respektowane<br>i wcielane w życie przez tłumaczy biura Atominium. Ustalenie i stosowanie się do ww. zasad przynoszą pozytywne skutki dla obu stron: tłumaczy i wydawców. Dzięki nim pomiędzy stronami nie pojawiają się niedomówienia, a tłumacze mają zapewnione komfortowe warunki do realizowania zleceń, co pozwala im na wykonywanie swojej pracy bez zbędnych wątpliwości. Wydawcy również czerpią korzyści z przestrzegania ustalonych reguł, ponieważ ich relacje zawodowe są zrównoważone, a wszystkie istotne szczegóły zawierają w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem prac nad projektem. Dzięki temu wydawca ma świadomość, na czym dokładnie polega praca tłumacza i jakie założenia powinno spełniać zrealizowane tłumaczenie.

(K.W.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń