Język Rotokas jest językiem, w którym występuje wyjątkowo mała liczba fonemów. Alfabet składa się zaledwie z 11 liter – 5 samogłosek i 6 spółgłosek. Innym językiem składającym się z tak małej liczby liter w alfabecie jest język piraha. Posługuje się nim około 250 do 380 osób. Rejestr ten nie posiada żadnych wyrazów określających kolory poza wyrażeniami jasny i ciemny. Dodatkowo język ten nie zawiera liczebników. Jedynymi wyrazami określającymi ilość są słowa „dużo” i „mało”. Co więcej język ten zawiera tylko jedno słowo umożliwiające zwracanie się do matki i ojca. Również zasób słownictwa dotyczący innych członków rodziny jest mocno ograniczony – występuje w nim bowiem tylko jedno słowo – „dziecko”.

Muxalk jest językiem używanym przez małe plemię Indian mieszkających w Kanadzie. Ich rejestr językowy składa się jedynie ze spółgłosek, a tylko w niektórych dialektach używane są nieliczne samogłoski. W języku Silbo mówią, a może raczej gwiżdżą mieszkańcy wyspy La Gomera, należącej do archipelagu wysp kanaryjskich. Pierwotnie język ten ułatwiał komunikację na górzystym terenie wyspy, gdzie prawdopodobnie echo zakłócało możliwość normalnej wymiany zdań.  Niektóre elementy tego języka oparte są na dialektach hiszpańskich.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń