Jak wiadomo – co kraj, to obyczaj. To stwierdzenie dotyczy także kwestii formalnych i norm obowiązujących w danym państwie, jak na przykład skala ocen w szkole. Pomiędzy różnymi krajami na całym świecie istnieją znaczące różnice w tej kwestii, przyjrzyjmy się więc konkretnym przykładom, rozpoczynając od Polski.

W naszym kraju obowiązuje sześciostopniowa cyfrowa skala ocen (1-6) Najgorszym stopniem w tej klasyfikacji jest 1, natomiast najlepszym 6. Dla klas 1-3 szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa. W najmłodszych klasach nauczyciele wykazują się jednak często większą inwencją. W latach 90., gdy oceny opisowe jeszcze nie obowiązywały, mali uczniowie mogli np. otrzymać najwyższy stopień w formie pięknego kwiatka z płatkami i listkami, świecącego słoneczka lub czerwonego serca, a najgorszy stopień odpowiednio pod postacią kwiatka pozbawionego listków i płatków, chmury deszczowej lub czarnego serca.

W większości europejskich krajów obowiązuje skala oceniania oparta na liczbach. Zobaczmy jak sytuacja przedstawia się u naszych sąsiadów:

Czesi, Słowacy i Rosjanie stosują 5-stopniową skalę. Warto zaznaczyć, że w Czechach i na Słowacji „5” to, o dziwo, najgorszy stopień. Na Białorusi i Litwie istnieje skala 10-stopniowa. Największa rozpiętość ocen obowiązuje na Ukrainie, gdzie mamy 12 stopni. Natomiast w Niemczech sytuacja wygląda odwrotnie niż w Polsce, a więc najgorszą oceną jest 6, a najlepszą 1.

Jeśli chodzi o szkolny system oceniania w innych krajach europejskich, warto wspomnieć o państwach, które mają najszerszą skalę ocen. Francja, Belgia i Portugalia mają aż 21-stopniowąskalę (od 0 do 20).

Jak można wywnioskować, w każdym z powyższych przypadków, aby dostać pozytywną ocenę, należy otrzymać ocenę środkową lub wyższą (zależy to od konkretnego państwa). Warto podkreślić, że szkolna skala ocen obowiązująca w powyżej opisanych krajach europejskich wykazuje znaczne różnice. Należy jednak zauważyć, że we wszystkich podanych tutaj przykładowych krajach ocenia się za pomocą cyfr lub liczb.

Jednak nie na wszystkich kontynentach występuje skala liczbowa. W Ameryce Północnej sytuacja wygląda nieco inaczej. Kanadyjczycy i Amerykanie stosują bowiem system literowy: A (najwyższa ocena), B, C, D i E/F (najgorsza). Natomiast w Azji, a konkretnie w Chinach, uczniowie oceniani są 6-stopniowym systemem mieszanym, łączącym wartości procentowe i litery. Najwyższy stopień to A (80-100%), a najniższy to F (0-29%).

Tak więc w różnych stronach świata świadectwa uczniów kończących rok nauki wyglądają nieco inaczej. Wszystkim jednak życzymy, by te przyniesione dzisiaj do domu, przyniosły uśmiech rodzicom i pozwoliły dzieciom na rozpoczęcie 2-miesięcznego beztroskiego leniuchowania.

(ASz)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń