Używając języka jako naturalnej formy wyrażania uczuć, przekazujemy za jego pomocą nie tylko pozytywny stan naszego ducha, ale również wiele negatywnych emocji. Odzwierciedlają to wypowiedzi bogate w inwektywy. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego inwektywa to zniewaga słowna. Można ją odnieść zarówno do osoby, instytucji, jak i otoczenia.

 Każdy z nas uważa się zapewne za kulturalnego człowieka stosującego ogólnie przyjęte normy grzecznościowe i obyczajowe. Tymczasem możliwości stosowania inwektyw jest tak wiele, że niejednokrotnie w ich pułapkę wpadały osoby publiczne, nieopatrznie wyrażając swoje zdanie na temat innych.

 Za pomocą agresywnych działań językowych można rozładować własne emocje, takie jak gniew czy frustracja. Niejednokrotnie celem osoby obrażającej jest podniesienie własnego statusu w grupie bądź zepchnięcie przeciwnika na niższy szczebel hierarchii społecznej. Znane jest ponadto stosowanie agresji językowej jako rodzaju terapii służącej wewnętrznemu oczyszczeniu.

 Stosowanie agresji słownej dotyka wielu z nas również jako odbiorców nieprzyjemnych uwag. Nie jest to przyjemna sytuacja i warto wówczas zastanowić się, czy i my nie odnosimy się do innych w niegrzeczny sposób, co niekorzystnie wpływa na relacje łączące nas z innymi.

 Więcej interesujących informacji można znaleźć na stronie:

 http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,10619819,Jezyk_agresji_moze_byc
wyrazem_frustracji.html

 

MW

 

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń