Oglądając opakowanie zupy w proszku, nie skupiamy się na tym, co jest napisane drobnym druczkiem. Wybierając potrawę z eleganckiego menu, zaczynamy wyobrażać sobie jej doskonały smak…

Jakie znaczenie w ocenie informacji ma czcionka?

Okazało się, że czcionka może wywierać wpływ na nasze decyzje, bo od jej kroju i wielkości zależy płynność przetwarzania nowych informacji.Dwoje psychologów, Hyunjin Song i Norbert Schwarz, przeprowadziło badania dotyczące tego, jak rodzaj użytych w tekście czcionek wpływa na motywację odbiorców komunikatu.

Eksperyment polegał na próbie zachęcenia studentów do regularnych ćwiczeń fizycznych. Połowa osób badanych otrzymała program ćwiczeń napisany czcionką Arial, druga połowa otrzymała identyczny w treści program, aczkolwiek napisany niezbyt czytelnym pismem Brush (patrz poniżej).

Czytelne znaczy dobre

Jaki był efekt?  Okazało się, że badani którzy otrzymali instrukcję napisaną czcionką Arial uznali, że opisane ćwiczenie zajmie średnio 8,2 minuty. To samo ćwiczenie opisane czcionką trudną do odczytania miało zająć aż 15,1 minuty. Badani byli również przekonani, że ćwiczenie opisane czcionką czytelną będzie przebiegało szybciej niż ćwiczenie zapisane mniej czytelnym drukiem. Ostatecznie badani byli bardziej skłonni podjąć się codziennego wykonywania ćwiczenia, gdy instrukcja była napisana czcionką łatwą do odczytania.

Okazuje się, że to, co łatwo przeczytać, odbieramy jako łatwe do zrobienia, dobre, ładne i prawdziwe.

Więcej informacji na stronie: http://www.charaktery.eu/

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń