Quentin Atkinson z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Auckland w swoim artykule opublikowanym w tym roku w magazynie Science daje na to pytanie odpowiedź – w Afryce. Atkinson badał liczbę fonemów w 504 językach świata. Okazało się, że najwięcej fonemów mają języki, których użytkownicy zasiedlają region Afryki na południe od Sahary, najmniej zaś języki Ameryki Południowej i Oceanii. Wniosek? Język powstał w Afryce, gdzie zachował największą liczbę fonemów-przodków, a wraz z migracją ludności fonemów w językach ubywało. Ilustruje to dobrze rozkład liczby fonemów w poszczególnych językach – dane genetyczne wskazują na to, że nasi przodkowie z Afryki wywędrowali do Eurazji (gdzie liczba fonemów jest już mniejsza niż w Afryce), następnie wywędrowali do zachodniej Azji (liczba fonemów jeszcze mniejsza), aby dopiero kilka tysięcy lat temu znaleźć się w Polinezji (najmniejsza liczba fonemów).

Zainteresowanych odsyłamy do artykułu:

Atkinson, Q. D. 2011.Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa. Science 332:346-349.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń