Każdy język jest żywą strukturą, która ulega ciągłym zmianom. Dziś nie potrafimy się obyć bez słów, które jeszcze kilka lat temu nie funkcjonowały w codziennej mowie. W ciągu wieków nawet najprostsze terminy zmieniają brzmienie i znaczenie. Według Marka Pagela, profesora biologii ewolucyjnej Uniwersytetu w Reading, blisko połowa słów używanych w dzisiejszych czasach byłaby niezrozumiała dla naszych przodków żyjących 2500 lat temu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Reading przeprowadzili fascynujące badania dotyczące wieku słów w językach indoeuropejskich. Za pomocą superkomputera o nazwie ThamesBlue badacze wyszukali słowa, które używane były w podobnym do dzisiejszego brzmieniu już w paleolicie. Jak się okazało, są to słowa I, we, one, two oraz three (ja, my, jeden, dwa i trzy).  

Badacze ustalili również, że angielskie słowa, które ewoluują najszybciej, wobec czego w stosunkowo niedługim czasie zupełnie zmienią swoje brzmienie i znaczenie, to m.in. squeeze (ściskać), dirty (brudny) oraz throw (rzucać).

Źródło: www.reading.ac.uk

 (KJ)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń