Język mołdawski

Językiem mołdawskim posługuje się ok. 10 mln osób na świecie, w tym ok.2,7 mln osób w Mołdawii i Naddniestrzu, gdzie jest on językiem urzędowym. Poza terytorium Mołdawii językiem tym mówi mniejszość mołdawska, żyjąca przede wszystkim w Rumunii, na Ukrainie i w Rosji.

Jest to język z grupy języków wschodnioromańskich, który bywa często utożsamiany z językiem rumuńskim lub uważany za jego odmianę. W Rumunii nie posiada on statusu oficjalnego, gdyż jest uważany za jeden z dialektów języka rumuńskiego. Jednak część językoznawców jest zdania, że to język rumuński jest odmianą języka mołdawskiego. Świadczyć miałby o tym fakt, że rumuński język literacki rozwinął się na bazie gwary mołdawskiej oraz to, że język mołdawski jest bardziej archaiczny od rumuńskiego.

Do roku 1989 język mołdawski zapisywany był za pomocą cyrylicy lub grażdanki – uproszczonej cyrylicy. Obecnie do jego zapisu stosuje się alfabet łaciński, lecz w separatystycznej Mołdawii Naddniestrzańskiej nadal używa się grażdanki.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń