Esperanto – język, który miał jednoczyć miliony. Stworzony przez lekarza Ludwika Zamenhofa, swoją nazwę wziął od pseudonimu twórcy – Dr. Esperanto. Słowo to znaczy „ten, który ma nadzieję”. Stworzenie esperanto miało na celu ułatwienie międzynarodowej komunikacji, tymczasem w znacznym stopniu przyczynił się on do wielu ludzkich tragedii. Hitler uznał esperanto za język jednoczący Żydów, w związku z czym za jego znajomość groziła śmierć, natomiast Stalin uważał esperanto za język szpiegów.

 W latach dwudziestych dwudziestego wieku pojawiła się propozycja ustanowienia esperanto oficjalnym językiem Ligi Narodów. Nigdy jednak do tego nie doszło, ponieważ jeden z członków organizacji widział w nim zagrożenie dla języka francuskiego i zgłosił sprzeciw wobec jego popularyzacji.

 Trudno jednoznacznie określić, ilu ludzi na świecie posługuje się obecnie esperanto. Szacuje się, że jest ich od 100 tysięcy do 2 milionów. Rozbieżność szacunków jest potężna, jednak badacze skłaniają się raczej w stronę tej wyższej liczby.

 Nauka esperanto ułatwia naukę innych języków. Dzieje się tak, ponieważ język ten opiera się w dużym stopniu na angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Esperanto jest stosowany, podobnie jak w przypadku innych języków, przez „native speakerów”. Są nimi dzieci osób używających tego języka.

 Czy język esperanto zgodnie z zamierzeniem twórcy stał się językiem milionów? Wydawać by się mogło, że nie zdobył wielkiej popularności. Jednakże nie ulega wątpliwości, że wciąż jest żywy i używany przez ludzi na całym świecie.

 MW

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń