National Translation Awards 2021

Za nami  dwudziesta trzecia edycja National Translation Awards (NTA), czyli gali przyznawania nagród za tłumaczenie poezji i prozy. Zanim dane dzieło zostanie wyróżnione, poddawane jest rygorystycznej ocenie i analizie, skupiającej się zarówno na tekście bazowym jak i na samym przekładzie. W Międzynarodowym Dniu Tłumaczeń, który przypadł na 30 września 2021 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (The American Literary Translators Association; ALTA) ogłosiło listę szczęśliwych laureatów tegorocznej nagrody w dziedzinie poezji i prozy.
Ocena, jakiej poddawany jest dany utwór literacki obejmuje jakość samego tłumaczenia, jak i efekt końcowy, czyli przekład z obcego języka na język angielski.

W tym szczególnym dniu w role sędziów wcieli się: Jennifer Croft, Anton Hur oraz Annie Janush, którzy odpowiadają za prozę. Za to poezja trafiła pod skrzydła Sinan Antoon, Layla Benitez-James oraz Sibelan Forrester. Wysokość nagrody pieniężnej, którą otrzymają zwycięzcy, wynosi 2 500 dolarów amerykańskich.

Poniżej przedstawiamy listę nazwisk oraz dzieł nominowanych z prozy:

Difficult Light
Autorstwa Tomás González
Przetłumaczone z języka hiszpańskiego przez Andrea Rosenberg
(Archipelago Books)

Humus
Autorstwa Fabienne Kanor
Przetłumaczone z języka
francuskiego przez Lynn E. Palermo
(University of Virginia Press)

Impostures
Autorstwa al-Ḥarīrī
Przetłumaczone z języka arabskiego przez Michael Cooperson
(Library of Arabic Literature/NYU Press)

No Presents Please: Mumbai Stories
Autorstwa Jayant Kaikini
Przetłumaczone z języka kannada przez Tejaswini Niranjana
(Catapult)

Shameless
Autorstwa Taslima Nasreen
Przetłumaczone z języka bengalskiego przez Arunava Sinha
(HarperCollins India)

Stories of the Sahara
Autorstwa Sanmao
Przetłumaczone z języka chińskiego by Mike Fu
(Bloomsbury Publishing)

Oraz listę nazwisk oraz dzieł nominowanych z poezji:

Allegria
Autorstwa Giuseppe Ungaretti
Tłumaczenie z języka włoskiego
-Geoffrey Brock
(Archipelago Books)

Beowulf
Nieznanego autora
Tłumaczenie z języka staroangielskiego
-Mario Dahvan Headley
(MCD x FSG Originals)

Unexpected Vanilla
Autorstwa Lee Hyemi
Tłumaczone z języka koreańskiego przez Soje
(Tilted Axis Press)

Dead Letter Office: Selected Poems
Autorstwa Marko Pogačar
Tłumaczenie z języka chorwackiego
-Andrea Jurjević
(The Word Works)

The Olive Trees’ Jazz and Other Poems
Autorstwa Samira Negrouche
Tłumaczenie z języka francuskiego
-Marilyn Hacker
(Pleiades Press)

Poetic Justice: An Anthology of
Contemporary Moroccan Poetry
Różnych autorów
Tłumaczone z języka arabskiego,
francuskiego i tamazight
przez Deborah Kapchan oraz Driss Marjane
(Center for Middle Eastern Studies, UT Austin)


(K.S.)

The 2021 National Translation Awards


For the twenty-third year in a row, the National Translation Awards (NTA) have given awards for translated poetry and prose. Before it happens, texts are checked in a long and strict process.
The process focuses on translated texts and original texts. It aims to check the connection between translated text and the original texts.
On September 30, 2021, International Translation Day, the American Literary Translators Association (ALTA) announced the list of winners of this year’s awards in the categories of poetry and prose.
The mark focuses on the quality of the translation and finished translation from the current language to English. The special day judges of prose are: Jennifer Croft, Anton Hur and Annie Janush. The poetry will come under the wing of Sinan Antoon, Layla Benitez-James, and Sibelan Forrester.

Below we show the list of names and works nominated in prose:

Difficult Light
By Tomás González
Translated from Spanish by Andrea Rosenberg
(Archipelago Books)

Humus
By Fabienne Kanor
Translated from
French by Lynn E. Palermo
(University of Virginia Press)

Impostures
By al-Ḥarīrī
Translated from Arabic by Michael Cooperson
(Library of Arabic Literature/NYU Press)

No Presents Please: Mumbai Stories
By Jayant Kaikini
Translated from Kannada by Tejaswini
(Catapult)

Shameless
By Taslima Nasreen
Translated from Bengali by Arunava Sinha
(HarperCollins India)

Stories of the Sahara
By Sanmao
Translated from Chinese by Mike Fu
(Bloomsbury Publishing)

And a list of names and works nominated in poetry:

Allegria
By Giuseppe Ungaretti
Translated from Italian
By Geoffrey Brock
(Archipelago Books)

Beowulf
By an unknown author
Translated from Old English by Maria Dahvana Headley
(MCD x FSG Originals)

Unexpected Vanilla
By Lee Hyemi
Translated from Korean by Soje
(Tilted Axis Press)

Dead Letter Office: Selected Poems
By Marko Pogačar
Translated from Croation
By Andrea Jurjević
(The Word Works)

The Olive Trees’ Jazz and Other Poems
By Samira Negrouche
Translated from French
By Marilyn Hacker
(Pleiades Press)

Poetic Justice: An Anthology of
Contemporary Moroccan Poetry
By various authors
Translated from Arabic, French and Tamazight,
by Deborah Kapchan with Driss Marjane
(Center for Middle Eastern Studies, UT Austin)

Translated by (K.S.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń