Rocznica urodzin Ryszarda Kapuścińskiego

Dziś, 4 marca, swoje urodziny obchodziłby Ryszard Kapuściński. Warto chyba przy tej okazji wspomnieć tego najwybitniejszego pisarza spośród polskich reporterów. Zwany był „cesarzem reportażu”, a obok Stanisława Lema był najczęściej tłumaczonym za granicą polskim autorem.

Posiadał niesamowitą zdolność obserwacji i spostrzegania tego, co dla innych jest niewidoczne i przede wszystkim był człowiekiem ciekawym świata. Ciekawość stanowiła główny motor jego działania, ciekawość świata w ogólności, ale przede wszystkim – ciekawość ludzi. Zarówno wielkich tego świata, ale także, a może zwłaszcza, tych małych, uzależnionych od kaprysów historii, tych, którzy stają się ofiarami tyranii i rewolucji.

Sam mówił: ”Tak naprawdę nie wiemy, co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość? Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego dziwienia się? Człowiek, który przestaje się dziwić jest wydrążony, ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze – uroda życia.”

Charakterystyczną cechą reportaży Kapuścińskiego jest to, że choć opowiadają o ruchach masowych, wielkich przemianach i wielkich kataklizmach, ich narrator interesuje się z reguły jednostkami, ich indywidualnym doświadczeniem, ich przeżywaniem tego, w czym los kazał im brać udział. Jego narrator pyta i obserwuje, czasem się dziwi, ale prawie nigdy bezpośrednio nie ocenia. Dzieje się tak, jak w wybitnych dziełach literackich: władza sądzenia pozostawiona została czytelnikowi.

http://kapuscinski.info/index.php5

Komentarze

  • Malgorzata

    A propos Kapuścińskeigo…
    Bardzo się cieszę, że Znak zrezygnował z wydania biografii napisanej przez Artura Domosławskiego „Kapuściński non-fiction”. Może to świadczyć o konserwatyźmie Wydawnictwa, ale dla mnie jest przede wszystkim potwierdzeniem uznania dla dokonań reportażysty. Mimo że Znak zlecił Domosławkiemu napisanie książki, to jednak zyski ze sprzedaży liczy teraz Świat Książki. Domorosławski, z kolei, jako były-zaufany człowiek rodziny Kapuścińskich stracił zaufanie wielu osób.

    Widać niektórzy nie mają skrupułów, aby zarabiać kosztem innych (np. nierzetelny fragment książki dotyczący relacji Kapuścińskeigo z córką, podczas gdy autor biografii nigdy z nią na ten temat nie rozmawiał).

    Szum medialny wokół całej sprawy nie dziwi mnie ale zdecydowanie smuci.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń