Sensacyjne dowody na istnienie nieznanego wcześniej języka znalezione zostały przez archeologów w południowo-wschodniej Turcji. Odkrycia dokonał międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem Timothy’ego Matney’a z Uniwersytetu Akron w Ohio. Dowodami na istnienie wcześniej nieznanego języka mają być gliniane tabliczki odnalezione podczas eksploracji pałacu naczelnika asyryjskiego imperium w antycznym mieście Tushan. Tabliczki te, będące częścią pałacowego archiwum, zawierają imiona 60 kobiet.  Kiedy dr John MacGinnis próbował odszyfrować owe imiona, zorientował się, że 45 spośród nich nie jest podobne do żadnego z tysięcy znanych imion z obszaru środkowego wschodu. Oto niektóre z tych imion: Ushimanay, Alagahnia, Irasakkina i Bisoonoomay.

W związku z tym, że starożytne imiona za podstawę miały skrócone lub pełne wersje wyrazów z lokalnego słownika, odkrycie tych imion badacze przyjmują za dowód na istnienie nieznanego wcześniej języka. Dalsze działania będą polegały na sprawdzeniu, czy w kolejności bądź częstotliwości występowania liter nie występują prawidłowości charakterystyczne dla innych języków antycznych.

KG

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń