To, że ludzie szczęśliwi żyją dłużej, naukowcy zauważyli już dawno temu. Natomiast niejasna jest odpowiedź na pytanie: czy szczęście przedłuża życie, czy może to dobre zdrowie sprawia, że jesteśmy szczęśliwi?

Zastrzyk szczęścia

Z badań przeprowadzonych  przez Ruuta Veenhovena na Uniwersytecie w Rotterdamie ustalono, iż radość i poczucie szczęścia wzmacniają zdrowie. Naukowiec przeanalizował ponad 30 badań dotyczących zdrowia, szczęścia i długości życia. Wyniki niestety nie były jednoznaczne. Nie wszystkie badania pokazały, że szczęście ma pozytywny wpływ na długość życia. Veenhoven zauważył, że na brak zgodności pomiędzy badaniami wpływ mają cechy osób biorących udział w badaniach.

Ostatecznie okazało się, że poczucie szczęścia, pomimo braku mocy uzdrawiania, chroni nas przed chorobą, a zatem przedłuża życie osób zdrowych. Natomiast trwałe poczucie nieszczęścia zazwyczaj wywołuje stres, który jest jedną z przyczyn obniżenia odporności organizmu.

Źródło: http://www.charaktery.eu/

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń