Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w czerwcu tego roku wybrał Atominium na wykonawcę tłumaczeń w ramach projektu „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu”.

Zamówienie obejmuje zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne. Nasi tłumacze współprowadzą warsztaty i szkolenia dla azerskich urzędników instytucji finansowych oraz działających w sektorze ubezpieczeniowym. Szkolenia, prowadzone w językach polskim i angielskim, odbywają się w Warszawie oraz stolicy Azerbejdżanu, Baku.

Wraz z przedstawicielami UKNF opracowujemy również materiały szkoleniowe, które są wykorzystywane podczas warsztatów w Baku. Na potrzeby tych szkoleń wykonujemy tłumaczenia prezentacji i dokumentów z zakresu nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym z języka polskiego na język azerski.

Tematyka szkoleń obejmuje przede wszystkim rynek ubezpieczeniowy i finansowy, w szczególności ochronę praw konsumenta usług ubezpieczeniowych oraz prezentację systemu finansowego w Unii Europejskiej i w Polsce.

Udział w tym przedsięwzięciu stanowi dla nas wyzwanie i ogromny zaszczyt – w ten sposób bierzemy udział w życiu kraju nawet tak odległego jak Azerbejdżan.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń