Tłumaczenie ustne kojarzy nam się z tłumaczem stojącym obok osoby wypowiadającej się w jednym języku i przekładającym jej słowa na inny. Od tłumacza ustnego nie jest wymagana tylko znajomość języka, ale też skupienie i podzielność uwagi, umiejętność pracy pod presją, a co najważniejsze – nienaganna dykcja. Tłumaczenie ustne jest bardzo wymagającym zajęciem, jednak jeśli jest wykonane poprawnie, znacznie ułatwia komunikację.


Rodzaje tłumaczeń ustnych


Tłumaczenie symultaniczne to takie, które odbywa się równo z wygłaszaniem mowy przez prelegenta. Jego wypowiedź nie jest przerywana, słuchacze za pomocą słuchawek otrzymują tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Tłumacz najczęściej nie ma kontaktu z mówcą czy słuchaczem – znajduje się w specjalnej kabinie, słyszy prelegenta w słuchawkach, a tłumaczenie wypowiada do mikrofonu, w ten sposób dociera ono do słuchaczy. Tłumaczenie symultaniczne najczęściej spotykane jest podczas konferencji czy obrad międzynarodowych, a nawet spotkań urzędników
i polityków.


Tłumaczenie konsekutywne polega na przekładaniu fragmentów wypowiedzi na język docelowy. Mówca przerywa swoja wypowiedź co parę zdań, aby tłumacz mógł w tym czasie wygłosić przetłumaczone zdania. Często takie fragmenty wypowiedzi są długie, dlatego samo tłumaczenie przybiera formę interpretacji – przekazywany jest sens wypowiedzi, a nie jej dosłowne tłumaczenie. Tłumacz i prelegent zazwyczaj znajdują się blisko siebie, co daje przekładającemu możliwość zadawania pytań w razie niepewności. Tłumaczenie konsekutywne najczęściej spotykane jest
w sytuacjach, w których język prelegenta nie jest znany wielu słuchaczom, na przykład na konferencjach czy wykładach.


Istnieje też takie tłumaczenie ustne jak asysta tłumaczeniowa zwana też tłumaczeniem szeptanym lub szeptanką. Przyjmuje formę swego rodzaju opieki tłumacza nad klientem, zadaniem tłumacza jest stałe towarzyszenie klientowi w sytuacjach, które mogą wymagać tłumaczenia, na przykład podczas załatwiania spraw w urzędach.


Tłumaczenia ustne w biurze Atominium

Biuro Tłumaczeń Atominium pomaga swoim klientom w globalnym rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne, wspierając i realizując ich potrzeby w zakresie tłumaczeń specjalistycznych i lokalizacji
w wielu kombinacjach językowych. Szybko i efektywnie zarządzamy kompleksowymi projektami wielojęzycznymi. Współpraca z naszą agencją zapewnia tłumaczenia ustne między innymi w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i wielu innych, które są wykonane przez profesjonalnych lingwistów z wieloletnim doświadczeniem.

(J. K.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń