Tłumaczenia audiowizualne otaczają nas wszędzie, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy – są obecne w internecie, telewizji, platformach streamingowych. Zyskują coraz większą popularność, ponieważ pozwalają na rozszerzenie zasięgu dorobku kultury na cały świat.

Czym są tłumaczenia audiowizualne?


Najprościej mówiąc, tłumaczenia audiowizualne to wszystkie przekłady (zarówno ustne, jak
i pisemne), które obejmują materiały składające się z dźwięku i obrazu, czyli głównie filmy, seriale czy gry wideo. Ich historia sięga drugiej połowy XX wieku, kiedy to nastąpił rozwój masowych środków przekazu. Tłumaczenia audiowizualne nie ograniczają się jednak wyłącznie do napisów lub dubbingu. Ekrany otaczają nas wszędzie w przestrzeni publicznej, a materiały audiowizualne są używane także w biznesie, kulturze czy edukacji. Oprócz szeroko pojętych zastosowań medialnych, do tego typu tłumaczeń można zaliczyć tłumaczenia ustne (konsekutywne lub symultaniczne) czy audiodeskrypcję przeznaczoną dla osób niewidomych.


Jak dokonuje się tłumaczenia audiowizualnego?


Przekład ten wymaga różnych technik translatorskich, innych należy używać podczas tłumaczenia filmu, a zupełnie innych podczas tłumaczenia opery czy komiksu. Ważna jest również synchronizacja tekstu tłumaczenia z tym, co w danym momencie znajduje się na ekranie. W przypadku lokalizacji gier komputerowych czy reklam internetowych, należy również wykazywać się znajomością elementów obcych kultur, aby właściwie zaadaptować materiał do kultury odbiorcy.


Jakie cechy powinien mieć tłumacz dokonujący przekładów audiowizualnych?


Przede wszystkim są to:


• Znajomość kultury, historii i elementów życia codziennego w kraju pochodzenia treści, aby móc
z łatwością znajdować odniesienia kulturowe
• Zaawansowana znajomość języka docelowego
• Duża wszechstronność; istnieje wiele gatunków filmów czy tekstów z którymi tłumacz ma do czynienia i każdy charakteryzuje specyficzne słownictwo i unikatowy kontekst
• Umiejętności techniczne; tłumacz audiowizualny musi je mieć, aby dokonać transkrypcji
i synchronizacji tłumaczenia z obrazem i dźwiękiem
• Doświadczenie w branży; dobry tłumacz audiowizualny powinien mieć doświadczenie w branży, znać standardy i wymagania związane z tłumaczeniem materiałów audiowizualnych


Dlaczego tłumaczenia audiowizualne są ważne w dzisiejszych czasach?


W dzisiejszym świecie, w dobie globalizacji, tłumaczenia audiowizualne odgrywają kluczową rolę
w przekazywaniu informacji i kultury. Mają na celu zapewnić ludziom na całym świecie dostęp do treści, które są nie tylko zrozumiałe, ale także przyjemne do oglądania czy wysłuchania.


Transkrypcja, tłumaczenie, przygotowanie dubbingu, podpisów lub voice-overu, a później montaż, to usługi, które można kompleksowo zrealizować w naszym biurze tłumaczeń. Powierzenie wszystkich tych składowych tłumaczenia audiowizualnego naszym specjalistom pozwoli uzyskać wysokiej jakości materiały medialne, które są tak ważne w obecnej kulturze i komunikacji międzynarodowej.

(M. B.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń