Tłumaczenia techniczne należą do najbardziej skomplikowanych rodzajów tłumaczeń specjalistycznych. By je wykonywać, tłumacz musi świetnie rozumieć treść tekstów technicznych zarówno w języku polskim, jak i obcym. Powinien także wykazać, że posiada wiedzę specjalistyczną
z danego zakresu i potrafi przełożyć tekst z precyzją godną chirurga. Od jego pracy w końcu zależy efektywność działania firm, przedsiębiorstw czy fabryk na wielu płaszczyznach – prawidłowe tłumaczenie instrukcji, dokumentacji technicznych czy umów pozwala między innymi na poprawny montaż różnych instalacji, szybką naukę ich uruchomienia i obsługi czy też umożliwia wywiązanie się z warunków zawieranych porozumień i umów.


Rodzaje tłumaczeń technicznych


Tłumaczenia tekstów technicznych
możemy podzielić na kilka kategorii.


Instrukcje obsługi – prawdopodobnie najbardziej znany rodzaj tekstu technicznego. Praktycznie do każdego nowego produktu codziennego użytku dołączona jest instrukcja obsługi. W związku z tym, że większość towarów pochodzi zza granicy, tłumaczenia techniczne takich instrukcji są kluczowe dla prawidłowego użytkowania tych produktów.


Instrukcje montażu – należą do najbardziej skomplikowanych rodzajów tekstów technicznych. Wiedzą o tym chociażby ci, którzy przetrwali horror składania szafek nocnych czy łóżek. Jak we wszystkich tłumaczeniach tekstów technicznych ważne jest, by wiernie oddać sens oryginalnej instrukcji oraz w miarę przystępnie przedstawić go potencjalnemu użytkownikowi.


Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń – zbiór zasad dotyczących użytkowania danego urządzenia lub maszyny. Specyfikacja techniczna maszyn wydaje się podobna do instrukcji obsługi, lecz w istocie jest ona o wiele bardziej skomplikowana. W takiej dokumentacji mogą pojawić się zasady konserwacji oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania i obsługi maszyny lub urządzenia.


Dokumenty konstrukcyjne – kolejny tekst techniczny, którego tłumaczenie jest obarczone wielką odpowiedzialnością, ponieważ od takiego przekładu zależy życie i bezpieczeństwo osób przebywających w budynku skonstruowanego zgodnie z przetłumaczoną dokumentacją. W tym przypadku tłumacz powinien wykazać się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną z zakresu budownictwa i architektury.


Tłumaczenia techniczne w ATOMINIUM


Biuro tłumaczeń Atominium zajmuje się tłumaczeniem dokumentacji technicznych. Współpracujemy z lingwistami i profesjonalnymi tłumaczami z wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą techniczną, znającymi fachową terminologię oraz specyfikacje techniczne. Oferujemy tłumaczenia techniczne
w języku angielskim, niemieckim, francuskim, ukraińskim i wielu innych.


(P.K.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń