Wieloletnia współpraca Muzeum Historii Fotografii i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaowocowała niezwykle interesującym międzynarodowym projektem. Kooperacja ta doprowadziła do narodzin idei, której głównym założeniem jest cyrkulacja naukowa, kulturowa i artystyczna pomiędzy europejskimi krajami. Dzieckiem tej idei jest pewien ambitny projekt, którego partnerami są różne europejskie instytucje – uczelnie wyższe, galerie sztuki, stowarzyszenia oraz fundacje artystyczne i naukowe. Jego nazwa powstała poprzez modyfikację nazwy utworu M. Prousta W stronę Swanna. Projekt nosi zatem iście literacką nazwę, a przynajmniej jego pierwszy człon: W stronę obrazu – Fotografia w Europie Środkowej. Celem projektu, najściślej rzecz ujmując, jest wymiana artystyczno-naukowa. W stronę obrazu to tytuł pierwszej edycji tego programu, który wspierany i finansowany jest przez Fundusz Wyszehradzki.

Projekt składa się z kilku elementów – pierwszym z nich jest dwudniowa konferencja naukowa połączona z debatą. Druga część przedsięwzięcia składa się z licznych warsztatów artystycznych i wydarzeń kulturalnych, w których udział weźmie wielu artystów, pedagogów, naukowców, studentów oraz animatorów sztuki z  Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Większość zaplanowanych wydarzeń festiwalowych będzie odbywać się w Krakowie – kulturalnym sercu Polski. Projekt rozpoczyna się w październiku 2012 roku, a jego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2013 roku.

W Stronę Obrazu

W ramach omawianego projektu powstało osiem niepowtarzalnych wystaw, których motywem przewodnim jest fotografia, traktowana jako tekst kultury oraz metafora płynnej cezury między przeszłością a teraźniejszością. Współczesna fotografia jest bowiem hybrydą wielu elementów i poziomów znaczeniowych – jest to rodzaj dialogu człowieka z otaczającą go przestrzenią. W każde zdjęcie wpisane są różnorodne kody semantyczne, od których uzależnione jest prawidłowe odczytanie tekstu fotografii.

Dyskusje pokonferencyjne w ramach projektu W stronę obrazu dotyczyć będą również fotografii jako obiektu estetycznego. Celem spotkań jest ukazanie miejsca, w jakim znalazła się współczesna fotografia – jak poradziła sobie z konsekwencjami, które wystąpiły po zwrocie ikonicznym, który dokonał się w estetyce i praktyce artystycznej przełomu XX i XXI wieku? Jakie są jej perspektywy na przyszłość? Polem badawczym będzie w tym wypadku sztuka Europy Środkowej i to właśnie w odniesieniu do niej rozpatrywana będzie wyżej wymieniona problematyka. Poruszona zostanie także kwestia europejskiej fotografii w odniesieniu do fotografii światowej – czy są one względem siebie zjawiskami odrębnymi, czy też są ze sobą spokrewnione? Jakie znaczenie dla polskiej, czeskiej, słowackiej i węgierskiej fotografii ma tradycja i sztuka modernistyczna?

Odpowiedzi na te i na inne pytania będą poszukiwane w ramach tego projektu. Jeżeli kogoś interesuje problematyka fotografii, nie może zabraknąć go na tym festiwalu. Jeżeli ktoś jest nowicjuszem w dziedzinie fotografii, projekt skierowany jest również do niego, ponieważ nacisk kładziony będzie na ogół zagadnień związanych z fotografią. Serdecznie polecamy!

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie: http://www.towardstheimage.eu

Kasia Cyganek

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń